Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Resum prevacacional i previsió de tornada

L’activitat parlamentària de les Corts no acaba de fer vacances. Per sort i bona cosa de reivindicació, les vacances anuals són un dret que hem d’exercir obligatòriament, a pesar que algú puga pensar que això no és aixina, atesa l’activitat parlamentària i administrativa de les Corts, que ha augmentat any rere any des de en fa uns quants, fet que ha multiplicat la faena d’una plantilla que, per contra, no s’ha ampliat d’acord amb eixes necessitats i que ha hagut de fer front als problemes derivats de les interinitats i les suplències en quasi tots els serveis de la institució.

Hem arribat, per tant, al temps de les vacances amb moltes qüestions encara obertes i pendents de resoldre, però també amb algun pas avant camí de la solució. Pel que afecta a una de les injustícies més flagrants, per fi, a força de sentències judicials i insistència sindical, la Mesa de les Corts ha acceptat la incorporació dels interins en la carrera professional (interins «de llarga duració», seguint la lletra de les sentències), acord que vam signar en la mesa negociadora del 13 de juliol passat amb la resta de sindicats.

Sobre qüestions retributives, mos han anunciat un augment del l’1% derivat de les decisions estatal i autonòmica. No hi estem d’acord, però n’estem assabentats i continuarem reclamant la recuperació del poder adquisitiu. En eixe mateix àmbit, després de la reclamació feta pel Consell de Personal, s’ha iniciat el tràmit per a la recuperació del dia de paga extraordinària del 2012 que les Corts encara mos deuen.

A més, sembla que hem aconseguit, a través d’una esmena o d’una revisió del text, ajustar un poc més la regulació de les gratificacions per serveis extraordinaris a les condicions que havíem negociat. El text va aparéixer amb algunes errades o mancances respecte a les propostes que s’havien fet i amb algun lapsus en el trasllat del text de l’acord de condicions de treball que es pretenia millorar. Esperem que s’aplique la redacció que va proposar el Consell de Personal i que resol eixes mancances.

Quant al tema fonamental de reorganització de l’administració de les Corts, podem dir que la insistència sindical ha aconseguit que el tema es pose sobre la taula. Això és un primer pas, tot i que encara no s’ha posat en marxa la comissió tècnica que hauria de posar fil a l’agulla. Sabem que esta qüestió de gruix necessitarà estudi i negociació, si més no, en un termini mitjà, procés que intentarem agilitzar tant com siga possible, ateses les necessitats en tots els àmbits laborals, ambientals i professionals del personal de les Corts.

Per tant, després de les vacances d’estiu i per a la segona part d’esta legislatura tenim bona cosa de treball per davant. Alguns temes ja estan esbossats, com ara la proposta del Consell de Personal de millora dels permisos paternals, millora que intenta no tan sols aplicar els avanços d’àmbit estatal, sinó acostar-se tant com siga possible a les condicions més positives i davanteres d’àmbit europeu. Relacionat amb la paternitat, esperem avançar també en la creació de l’aula de conciliació, tema que està ben tractat i estudiat, però que no ha rebut l’impuls polític necessari fins ara.

En resum, continuarem intentant evolucionar en tots els aspectes laborals i professionals, com sempre, amb la col·laboració de tots en l’esforç informatiu, reivindicatiu i negociador.

25 Juliol 2017 Posted by | 1 - Consell de Personal, 4 - Sindicats, General, Laboral | , | Deixa un comentari

Resum de la reunió de la Mesa Negociadora de les Corts

Farem hui un breu resum informatiu de la reunió de la Mesa Negociadora de les Corts del dia 16 de juny del 2008:

 • Es va aprovar la modificació de l’RLT amb la creació de 8 places més d’OGP, que junt amb 1 plaça d’OGP que ha quedat vacant per jubilació, s’afegiran a les 5 del concurs oposició convocat, que encara es troba en termini de presentació de sol·licituds.
 • El vicepresident primer, Cholbi Diego, es compromet a constituir i reunir la comissió sobre l’estatut bàsic de personal durant la segona quinzena de setembre. (Hi ha dos peticions del Consell de Personal i un acord de la mesa anterior.)
 • En relació amb l’acord que es va prendre en la mesa anterior sobre la modificació de l’RLT per a l’aplicació del requisit lingüístic, encara està en fase d’estudi i es vorà quan tractem l’estatut bàsic de personal.
 • Sobre la petició feta pel Consell de Personal —després de la insistència dels sindicats STAPV-Iv i CC OO— d’incorporació de l’augment del 0,5% de la massa salarial bruta i resta de condicions més beneficioses que havien assolit en l’administració del Consell, encara no ha passat per la Mesa de les Corts.
 • Això és un intent de resum informatiu. Si vullguérem fer-ne un de propagandístic o de deformatiu, no sé si el podríem fer, perquè no estem acostumats a eixos enfocaments ni considerem que siguen vàlids ni positius.

  És clar que es diuen i es fan moltes més coses durant una reunió en la mesa negociadora, però al final hem de valorar les que són rellevants i efectives, sobretot si tenen efectes reals en la nostra situació laboral. Eixes són les qüestions que hem tractat de resumir, i hem deixat a banda els tons de veu, les mirades, la roba que vestim o l’estil dialèctic de cadascú, perquè, encara que intentem millorar en les formes cada dia, el que realment ens interessa és el fons dels assumptes.

  Finalment, podríem dir que queden qüestions per tractar, discussions i debats per davant, i esperem poder-los afrontar amb el major suport social i en benefici de tots els treballadors i treballadores de les Corts.

  20 Juny 2008 Posted by | General, Laboral | , , | Deixa un comentari