Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Sobre l’acord retributiu per al 2011

El passat dimarts 21 de desembre del 2010 es va celebrar la mesa de negociació de l’acord retributiu per al 2011, on van quedar aprovades les taules retributives del personal de les corts per a enguany.

STAS-Intersindical Valenciana va manifestar la seua conformitat amb les taules, i això perquè malgrat que reproduïen la retallada salarial produïda en el 2010, estes taules compensen diverses partides de l’IPC deixades de percebre en els anys anteriors.

A més, el vicepresident de les Corts es va comprometre personalment per al 2011 que començaríem a cobrar el complement de carrera professional i ens va indicar inclús la partida pressupostària de la qual eixiria. Per a nosaltres són motius de pes suficients per a donar suport a les retribucions del 2011, i més tenint en compte que la retallada del 2010 —a què ens oposem absolutament— afecta el conjunt d’administracions publiques de l’estat espanyol.

Altres organitzacions sindicals han manifestat que per coherència no podien recolzar l’acord. Comprenem la seua actitud, ja que han interposat un recurs contra la retallada en les Corts del 2010. STAS-Intersindical no ha va portar avant eixe recurs simplement perquè els nostres serveis jurídics no hi veien cap possibilitat de guanyar. Amb tot, si els tribunals anuŀlaren la retallada del 2010, els companys de l’STAS-Intersindical ho celebrarem amb la resta de treballadors i treballadores i les altres seccions sindicals, en coherència amb el fet que l’STAS-Intersindical es preocupa per la millora de les condicions laborals de tots.

Dit això, no creiem que siga necessari carregar contra els altres sindicats amb comentaris sense fonament, i per això nosaltres no ho farem. La nostra decisió no perjudica per a res el procediment judicial que s’està duent a terme i per això hem actuat en eixe sentit.

A més a més, pel que fa al 2011, totes les seccions sindicals es manifesten a favor de l’acord retributiu d’enguany i totes afirmen que no van a interposar cap recurs contra este acord. Llavors totes poden entendre perfectament per què nosaltres sí que hem firmat i, per tant, això no ha de provocar cap malestar als que no ho han fet, per haver dit esta vegada que no, ni a nosaltres, per haver manifestat un altre criteri.

Respecte a les reclassificacions del grup E al D, STAS-Intersindical Valenciana hi estem totalment d’acord. Pensem que ja seria hora d’arribar a acords respecte a la nova Relació de llocs de treball (RLT). Nosaltres proposem una RLT on es reconega el treball de totes les persones de les Corts. És a dir, volem una reforma de l’RLT global. Les reivindicacions que hem fet durant tots els anys que hi ha secció de l’STAS-Intersindical a les Corts Valencianes així ho manifesten. Els representants dels sindicats han canviat, però la informació sobre el que ha fet Intersindical Valenciana per aconseguir una RLT coherent és ben coneguda. Per a més informació, podeu consultar amb la secció sindical (fins i tot a través d’este Diari Sindical de les Corts).

En tot cas, si encara no s’arriba a dur avant una reforma global, continuarem proposant reformes parcials que resolguen els problemes més greus i urgents, com la que suposarà que el personal del grup E siga reclassificat en el grup D. Ho impulsarem tal com sempre fem, sense discriminar cap coŀlectiu i sense mirar l’afiliació sindical dels treballadors i treballadores que obtinguen esta millora.

14 gener 2011 Posted by | 4 - Sindicats, Retribucions, RLT | | Deixa un comentari