Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Quasi està fet i és ben possible

Han passat els mesos, quasi hem tancat la legislatura, estem en període de descompte de camí cap a les eleccions, les negociacions que van centrar la mesa negociadora de desembre encara han avançat un poc més, dos reunions més (divendres passat vam fer l’última) per a repassar un document treballat durant quasi dos legislatures. L’administració del Consell de la Generalitat valenciana l’ha aprovat i ha començat a aplicar-la. Estem en un moment de decisió política: la decisió de discutir els últims tres punts del debat.

Queda poc per resoldre: la inclusió dels interins (seguint el criteri obert pel Tribunal Suprem i per la Unió Europea), els percentatges de valoració de períodes d’un grup superior i el calendari d’implantació de la carrera professional horitzontal en les Corts. Els representants del personal de les Corts i els sindicats hem oferit possibilitats de consens. Abans de començar un període nou, que haurà de tractar la resta de necessitats de personal pendents de resoldre i els reptes nous que obligaran a modernitzar la institució, la representació política té encara temps de completar esta tasca endarrerida. Parafrasejant el poeta, quasi està fet i és ben possible.

20 Abril 2015 Posted by | 3 - Carrera professional, Laboral | | Deixa un comentari

Entrevista a José Cholbi Diego

José Cholbi Diego / Foto de Pepe Olivares

Del qui fóra diputat valencià del pp, vicepresident de les Corts (2007-2009) i ara és síndic de greuges (biografia mes completa: [PDF]; i més avall, referència del Diccionario biográfico de políticos valencianos 1810-2005), podem llegir una entrevista que li ha fet Santiago Navarro en el diari El País (05.04.2009).

Podem destacar com a opinió peculiar, per exemple, quan li demanen per la «campanya d’assetjament a [la síndica interina] Caballero», resulta que, en primer lloc, nega que hi haja hagut assetjament, a pesar que ell mateix i el seu grup van impulsar una llei amb l’únic objectiu de canviar la síndica no proposada pel pp pel síndic adjunt Morenilla, proposat per ells.

En segon lloc, afig que hi havia una «diversitat d’opinions», fet que debilita —més encara— la possibilitat de considerar-lo un síndic independent, ja que admet la possibiltat que la «diversitat d’opinions» siga motiu per a que les Corts —el pp, en este cas— intervinguen en la institució del síndic de greuges amb la finalitat d’eliminar la discrepància, i, en definitiva, la garantia d’independència d’eixa institució.

Quant a la campanya de «màrqueting» que diu que vol impulsar, podríem dir que l’únic defecte de la institució és la seua ineficàcia i, per tant, que siga coneguda no és precisament garantia d’eficàcia. Sol ocórrer just el contrari: que una volta coneguda, passem del descobriment al desencant.

I quant a la indemintzació que ha demanat pels vint-i-sis anys en la vida parlamentària «amb dedicació exclusiva», els jubilats amb pensions mínimes i treballadors desocupats i ocupats podran valorar de què parla l’antic membre de la Falange.


Cholbi Diego, José (Xàbia, 1938). Diputado a Cortes y Senador. Maestro de primera enseñanza y Graduado Social.

Se inició en la política en las filas de Falange, siendo oficial instructor y jefe de centuria del Frente de Juventudes. Fue profesor de Educación Física y Formación Cívico-Social en los últimos años del franquismo en el Instituto de Dénia y en algunos colegios privados de Alicante, así como preceptor (1964) y jefe de estudios del Colegio Menor José Antonio de Alicante. Concejal del Ayuntamiento de Dénia y consejero provincial del Movimiento. Fue también Inspector Provincial del Movimiento y desde abril de 1970 hasta agosto de 1972 fue subjefe provincial del Movimiento. Poseía entonces numerosas condecoraciones falangistas.

Marchó posteriormente a Madrid, donde ingresó como funcionario —técnico de Radiodifusión— en Televisión Española. A través de Martínez Esteruelas —a quien conoció cuando éste veraneaba en Xàbia— comenzó a colaborar con el Ministerio de Educación y Ciencia, donde en enero de 1974 fue nombrado subdirector general de Formación Profesional e Inspector extraordinario.

Su transición a la democracia la inició en las filas de Reforma Democrática, con Martínez Esteruelas y Fraga. Fue uno de los impulsores en la provincia de Alicante de la Unión del Pueblo Español, que en 1975 dirigía Adolfo Suárez, formación de la que en 1976 fue secretario ejecutivo de provincias. Posteriormente, se integró en Alianza Popular, como agregado a su Secretaría General (1988). Fue senador en la segunda legislatura (1982-1986), designado por las Cortes Valencianas, y diputado al Congreso por Alicante en tres legislaturas (1986, 1989 y 1993). Ha sido también diputado a Cortes Valencianas en cuatro legislaturas, las de 1983, 1995, 1999 y 2003, síndic y vicepresidente primero de las Cortes Valencianas. En 2004 fue designado senador por la Comunidad Valenciana.

Ha ocupado siempre cargos orgánicos en Alianza Popular y, después, en el Partido Popular y se le puede considerar un modelo de político profesional que ha sabido siempre adaptarse a las circunstancias. [FMS-JP]

Diccionario biográfico de políticos valencianos 1810-2005

16 Abril 2009 Posted by | General | | 2 comentaris