Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Les Corts i la motivació laboral

A partir de l’article de Lola Vidal «Un sueño para motivar» (El País, 11.05.2008) insistirem una mica més en els aspectes de les millores laborals que no pertanyen tant a la remuneració econòmica com a la millora professional, a la implicació i a la qualitat de la nostra faena.

En eixe aspecte podem destacar un aspecte de l’article esmentat:

Un treballador desmotivat genera problemes d’improductividad, d’insatisfacció en el client i pèrdues per a l’empresa. Conscients d’això, les organitzacions s’esforcen cada vegada més a cercar fórmules capaces de corregir aquesta tendència. L’escenari de cinc anys a aquesta part en matèria de compensacions i beneficis ha canviat molt. Abans, els empleats reclamaven millors sous. Avui els incentius passen per exemple, per involucrar als treballadors en la recerca d’àrees de millora, la resolució de problemes i la presa de decisions per a incrementar el seu nivell de compromís. Per a motivar les persones, cal implicar-les en un somni, una il·lusió o una passió (visió), oferint les eines necessàries perquè puguen crear coses i per a canviar, facilitant-los l’acció. Per a assolir eixa confiança de forma estable, la solució és oferir-los un plantejament de col·laboració, un guanyar-guanyar entregat, sense paternalismes, i amb una vocació real d’unir els objectius a llarg termini.

A les Corts, per no parlar dels diputats que només han de tindre la «motivació» de la disciplina de vot —atemptat contra la democràcia i la responsabilitat que hauríem de poder valorar algun dia—, els mateixos treballadors i treballadores podem buscar la motivació i la involucració «en la recerca d’àrees de millora, la resolució de problemes i la presa de decisions», podem buscar i buscar, i ens perdrem buscant-la.

¿I com es pot aconseguir eixa motivació?:

Per a reforçar el sentiment de motivació dins de la plantilla ha d’existir una alineació entre les metes organizacionals i personals. O el que és el mateix, és important explicar de quina manera els treballadors poden obtenir beneficis individuals, al mateix temps que beneficien al conjunt. No es tracta de premiar els projectes que generen més estalvi, sinó els que contribuïxquen en major mesura a millorar l’esperit de participació i al canvi de cultura de l’organització, a més d’utilitzar metodologies i maneres de treball d’acord amb les directrius de l’empresa. Proveir oportunitats d’aprenentatge i de millora d’habilitats és, finalment, altra basa que incrementa el nivell de compromís i participació dels treballadors.

Ara mateix ens ha costat més de quatre mesos resoldre la provisió en interinitat d’un lloc de transcripció correcció a causa d’una reglament que fa anys i panys que demanem que es modifique, però es veu que els responsables de la qüestió deuen estar desmotivats. La resta, això, buscant la motivació reflexionant sobre la carrerar professional, la relació de llocs de treball que s’hauria d’haver modificat abans, les comissions que no es creen i les que no es convoquen. Tenim matèria per a motivar-mos…

22 Mai 2008 Posted by | General, Laboral | | Deixa un comentari

La motivació i un nou sindicat: STAS

STAS 2008
Divendres i dissabte passat tingué lloc el III Congres de l’STAPV-Iv i, a més, la fundació d’un nou sindicat, el Sindicat de Treballadores i Treballadors de les Administracions i Serveis Públics (STAS-Iv), també englobat en la Intersindical Valenciana, resultat de la fusió entre l’STAPV-Iv i l’STA. Podeu vore’n alguna informació més en el web La Intersindical a RTVV.

D’altra banda, com que el naixement d’un nou sindicat —que, d’altra banda, no és cap nouvingut— pot ser motiu d’alegria i motivació, ens fixem en un article de Yolanda Gutiérrez en El País (18.05.2008), «¿La desmotivación es culpa de la empresa?», on dóna deu aspectes per a no desmotivar els treballadors, aspectes que hauríem de tindre en compte també en l’administració pública:

  1. No implantar polítiques de recursos humans que siguen causants d’inequitats internes.
  2. Comunicar clarament, sense embuts ni falsedats, per tal que l’obscurantisme no prevalga sobre la transparència i el rigor.
  3. No oferir res que no es puga complir.
  4. Implantar un clima de confiança i tolerància.
  5. La cultura del premi i el castic dificulta la creativitat i el desenvolupament d’idees.
  6. Compartir amb els empleats els èxits de l’empresa.
  7. Aconseguir que els empleats s’asseguen orgullosos de l’empresa per a la qual treballen.
  8. Afavorir el treball en equip, compartir informació, ser generosos.
  9. Oferir oportunitats de desenvolupament professional.
  10. Escoltar els professionals, encara que u crega que sap tot el que opinen.

20 Mai 2008 Posted by | General, Laboral | , , | Deixa un comentari