Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

La fixació de l’abús de temporalitat

El passat divendres 18 de juny la secció de l’STAS de les Corts Valencianes va participar en la jornada de vaga reivindicativa al costat del personal interí. La mobilització durant la concentració del matí va ser reduïda però significativa, tant davant de les Corts Valencianes com davant del palau de la Generalitat.

 

Concentració davant de les Corts Valencianes el dia de vaga del 18.06.2021.

 

En compamyia d’altres companys de reivindicació davant del palau de les Corts.

 

Concentració davant del palau de la Generalitat el dia 18.06.2021.

Ara que el Tribunal Suprem ha adaptat el seu criteri a la Directiva 1999/70/CE (veg. Intersindical.org, 28.06.2021; Ara.cat, 28.06.2021), les Corts Valencianes han d’atendre el problema de l’abús de temporalitat en la seua administració. Este problema no pot solucionar-se amb una fugida cap al passat a través dels processos d’oposicions utilitzats anteriorment que no han previst estabilitzar les persones que estan ocupant llocs temporalment des de fa anys. La directiva europea, la jurisprudència i diferents iniciatives legislatives posteriors assenyalen vies per a possibilitar la fixesa de les persones en abús de temporalitat. Les Corts Valencianes haurien d’iniciar la revisió d’estes possibilitats amb la participació activa del Consell de Personal i de totes les seccions sindicals de la institució.

Per a esperonar totes eixes possibilitats en l’àmbit de la Generalitat valenciana, la mobilització continua amb concentracions demà 30 de juny:

Cartell de les concentracions d'Intersindical

Concetracions contra labús de temporalitat del 30 de juny del 2021.

29 Juny 2021 Posted by | Mobilitzacions | | Deixa un comentari

La solució de la temporalitat

La temporalitat abusiva
La situació del personal de l’administració pública que ocupa llocs en situació de provisionalitat des de fa anys ara es denomina «abús de temporalitat». L’abús de temporalitat és un problema heretat i mantingut de la gestió de l’ocupació pública que afecta també les Corts Valencianes. La Directiva 1999/70/CE i diverses sentències posteriors tant del TJUE com d’altres tribunals (veg. l’informe del lletrat major del Parlament de la Rioja; Apiscam, 02.04.2021; veg. STJUE, 19.03.2020), assenyalen que la convocatòria de processos de concurs oposició no resol el problema. Per contra, agreugen la situació del personal que ocupa des de fa anys llocs de treball amb caràcter provisional i que podrien ser tractats com a personal d’usar i fer fora.

Consolidació del personal temporal
Quan es tracta del reforç del sistema nacional de salut, el ministeri planteja la convocatòria del concurs de mèrits com a sistema de selecció per la consolidació del personal estatutari temporal. Eixa solució també podria resoldre una part del problema en les Corts Valencianes i caldria que s’atenguera ara mateix, quan s’estan duent a terme processos de provisió de llocs. Diverses forces socials i sindicals compartixen (STAS i UGT, entre altres) que les OPO en marxa no haurien d’afectar els llocs ocupats pel personal en abús de temporalitat, tal com recomana el ministeri (segons informació d’UGT).

Consolidació en les Corts Valencianes
Per tal d’aprofitar el personal temporal que ha estat des de fa anys exercint les seues tasques amb professionalitat, perquè cal protegir els treballadors i treballadores víctimes de l’abús i perquè cal no malbaratar eixe personal com si fora un recurs d’un sol ús, les Corts Valencianes, fent ús de les seues potestats, haurien d’aplicar mesures de consolidació i estabilització efectives i vàlides seguint les directives europees i la jurisprudència.

12 Mai 2021 Posted by | 2 - Documents, Laboral, Mobilitzacions, UE | | Deixa un comentari

La carrera professional dels interins més a prop

Ha arribat la sentència del Tribunal Suprem espanyol (402/2017) que obligarà a adoptar la decisió política —i ara també legal— d’incloure els interins de les Corts en la carrera professional. Va ser una de les grans mancances «polítiques» de la implantació de la carrera professional en les Corts, ja que l’STAS-Intersindical Valenciana i la resta de seccions sindicals de les Corts ho ha estat reclamant —també des del Consell de Personal— durant la negociació del text, el dia de la signatura i fins ara en cara ocasió que s’ha presentat.

És lamentable que el camí polític l’haja de birbar una sentència judicial en lloc de les directives europees i la injustícia evident que s’estava cometent. En tot cas, sembla que ara ja tenim l’instrument que necessitàvem per a reconduir políticament i legalment la situació.

Podeu trobar alguns detalls més en el document que ha publicat Intersindical Valenciana:

El Tribunal Suprem ha ratificat la decisió del TSJCV pel qual el personal interí ha de cobrar la carrera professional

La sentència 402/2017 de la Sala del Contenciós Administratiu Secció Quarta del Tribunal Suprem (TS) ha fallat en contra del recurs de la Generalitat Valenciana contra la sentència dictada en el recurs 66/2015 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que anul·lava els articles 1,3,5,7 i 18, les disposicions addicionals 1ª i 2ª i ladisposició transitòria 3ª del Decret 186/2014. […]

21 Març 2017 Posted by | 3 - Carrera professional, Laboral | , | Deixa un comentari

RSPICV: versió quasi definitiva

La reunió de hui encara ha fet alguns retocs més al text de nou reglament d’interinitats. L’STAS ha fet propostes relatives a la redacció i les puntuacions, que no sempre han estat admeses. Amb tot, el resultat actual millora considerablement tant el reglament actualment vigent com la proposta inicial feta per la Mesa de les Corts.

Han acceptat que la nova comissió de seguiment del RSPICV es reunixca una vegada a l’any, com a mínim. I ja tenim en perspectiva un aspecte en què discrepem i que haurem de debatre i valorar en eixa comissió: una puntuació més important de l’experiència. La resta de membres de la mesa ha preferit primar l’antiguitat amb 4 punts i deixar l’experiència en 2 punts. Atés que la valoració de l’experiència és una novetat en el reglament, som conscients que hem avançat, però també considerem que l’experiència ha de tindre més pes que l’antiguitat.

Esperem que l’assemblea del personal de les Corts (que previsiblement convocarà el Consell de Personal), acabe d’aclarir els dubtes (i perfilar, si cal, el text definitiu) sobre el nou Reglament de selecció de personal interí de les Corts Valencianes que eixirà d’una pròxima mesa negociadora.

7 Novembre 2014 Posted by | 2 - Documents, 4 - Sindicats | | Deixa un comentari

S’ajorna la mesa tècnica del 22.10.2014

Per una de les causes justificades que reclamem que es detallen en algun apartat en el Reglament de selecció de personal interí de les Corts Valencianes (RSPICV), com és el cas d’una malaltia d’un membre de la mesa (el lletrat), s’ajorna la reunió de la mesa tècnica de demà, que havia de continuar amb la revisió del RSPICV i reprendre la qüestió de la carrera professional.

En tot cas, l’ajornament no paralitza el procés de revisió, proposta i esmena sobre el RSPICV, en què els treballadors i treballadores de les Corts esteu participant a partir de l’esborrany proveït per la Mesa de les Corts com del document de treball que estem elaborant i reelaborat en la secció sindical de l’STAS.

21 Octubre 2014 Posted by | 2 - Documents, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General, Laboral | , | Deixa un comentari

Sis mesos d’acumulació de tasques

L’article 5.1.d de l’Estatut del personal de les Corts valencianes establix una possibilitat d’interinatge per acumulació de tasques de la manera següent:

Article 5. Funcionaris interins

1. Són funcionaris interins aquells que per raons expressament justificades de necessitat i urgència són nomenats com a tals per a l’exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera mentre hi haja aquesta necessitat i urgència quan es done alguna de les circumstàncies següents:

[…]

d) L’excés o acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos.

El 4 de juny (BOCV 168, 19.06.2013) la Mesa de les Corts va acordar mantindre dos nomenaments d’interinitat per acumulació de tasques més enllà d’eixos sis mesos, vulnerant d’eixa manera la legalitat vigent.

Eixa decisió, a més de vulnerar la legalitat, perjudica els treballadors i treballadores amb dret a ocupar interinament o de manera definitiva uns llocs de treball necessaris per al funcionament de les Corts, atés l’allau de faena que ha generat l’increment de l’activitat parlamentària.

Davant l’acord de la Mesa, després d’intentar que el Consell de Personal adoptara una posició clara i explícita contra la vulneració de la norma que podíem llegir en l’acord de la Mesa de les Corts, i com que la majoria del Consell de Personal va considerar més oportú que l’òrgan es mantinguera en silenci, vaig adreçar el document següent a la Mesa de les Corts:

La Mesa de les Corts va acordar el passat 4 de juny (BOCV 168, 19.06.2013) mantindre dos nomenaments d’interinitat per acumulació de tasques més enllà dels sis mesos.

L’article 5.1.d establix un període «màxim» de sis mesos (dins d’un període de dotze mesos) per als nomenaments interins per acumulació de tasques, per la qual cosa el manteniment d’eixos nomenaments d’interinitat més enllà dels sis mesos (dins d’un període de dotze) vulnera la llei.

Per tant, a fi de respectar les lleis i els drets dels treballadors i treballadores de la institució i per a resoldre les necessitats laborals que actualment tenen els serveis de les Corts, demanem que la Mesa de les Corts esmene el seu acord del passat 4 de juny i que aplique correctament les mesures establides en l’Estatut del personal de les Corts (art. 5) i la resta de disposicions que siguen aplicables en este cas.

L’administració ha de funcionar respectant les normes i tractant tots els treballadors i treballadores seguint els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. L’administració disposa de recursos i procediments per a resoldre les seues necessitats laborals i de gestió administrativa. Les retallades econòmiques decidides per les majories parlamentàries —davant les quals mos manifestem periòdicament els treballadors i treballadores de les Corts— no poden ser una excusa que valide la vulneració de les normes que regixen l’administració.

22 Juliol 2013 Posted by | 1 - Consell de Personal, 4 - Sindicats, Acords, Estatut del personal de les Corts Valerncianes, General, Laboral | | Deixa un comentari

Estatut de personal (finalment, per ara) i concursos d’interinitat

Ens acaben de tornar a fer un canvi en la convocatòria de la pròxima reunió de la ponència de l’Estatut de Personal. Serà demà, 21 de maig del 2009, a les 13:00. Tractarem el títol VII, règim disciplinari. Ací teniu l’esborrany [PDF]; les nostres les propostes més avall en el l’apunt anterior.

Mentrestrant, s’ha resolt el concurs d’arxiver/ra bibliotecari/cària documentalista (lloc 4.301), que s’havia convocat posteriorment al de transcripció correcció (lloc 3.411). El reglament que s’hi ha aplicat és el mateix, eixe que no valora mèrit, capacitat ni experiència, eixe que hem denunciat reiteradament que és deficient, eixe que li hem demanat a la Mesa de les Corts que corregixca. La demanda només ha tingut un efecte: que s’ha paralitzat el procés del lloc 3.411. Sembla que no ha tingut més conseqüències, ja que no s’ha convocat la comissió de seguiment del reglament ni tenim cap notícia que s’estiga treballant en corregir-lo i millorar-lo, tot i que podem estar segurs que deuen estar fent-ho, ¿no?

20 Mai 2009 Posted by | 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, EBEP, General, Laboral | , | Deixa un comentari

Demanem a la Mesa que esmene el reglament de selecció de personal interí

La secció sindical de l’STAS (antic STAPV-iv) ha adreçat un escrit a la Mesa de les Corts (l’adjuntem més avall) davant el fet que les mancances del reglament de selecció de personal interí encara no s’han resolt i continuen duent-se a terme concursos de provisió interina de llocs de treball de les Corts que no valoren ni l’experiència professional ni la capacitació ni el mèrit, fet que perjudica laboralment i personalment els treballadors i treballadores de les Corts.

La responsabilitat davant les mancances està repartida, però no és inexistent, ja que la marca tant el reglament esmentat. Si una administració té mancances, a més de complir les seues funcions, els funcionaris poden, com a demostració del seu interés professional, intentar resoldre allò que estiga al seu abast o fer les propostes de millora que consideren necessàries. La responsabilitat, però, és dels gestors polítics d’eixa administració, sobretot quan les deficiències corresponen als reglaments i normatives que regixen l’activitat d’eixa administració.

L’STAS (antic STAPV-iv) actua amb responsabilitat professional assenyalant el que considera mancances i proposant solucions. El cas és que no n’hi ha prou amb reconéixer-les i lamentar-les —com s’ha fet—, sinó que cal resoldre-les.


La secció sindical de l’STAPV-iv de les Corts Valencianes, davant la convocatòria de concurs intern entre el personal de les Corts Valencianes per a cobrir el lloc de treball número 3.410 de transcriptor/ra corrector/ra feta pública a través d’una resolució del lletrat major de 12 de febrer del 2009, ha observat:

1. Que la resolució del lletrat no indica els recursos possibles contra la mateixa resolució del lletrat major o contra la convocatòria, contràriament al que establix l’article 89.3 de la Llei estatal 30/1992.

2. Que la resolució del lletrat major inclou un annex amb un model de sol·licitud que està redactat només en castellà (i amb una expressió només en valencià: «Model de sol·licitud»), fet que infringix, entre altres, l’article 30.4 de la Llei 4/1983 de la Generalitat Valenciana que establix:

Els impresos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.

3. Que la convocatòria inclou un concurs intern, de conformitat amb el Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes, però este concurs no valora l’experiència professional ni l’eficàcia demostrada en destinacions anteriors, contra el que establix l’article 20.3 de la Llei de la funció pública valenciana:

[…] hauran de tenir-se en compte, bàsicament, com a mèrits els següents: titulació, puntuació obtinguda en la prova d’accés, experiència, antiguitat, eficàcia demostrada en destinacions anteriors, diplomes, cursos i, si s’escau, publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat.

4. En no efectuar eixa valoració, la convocatòria no respecta el principi de capacitat establit en l’article 5 de la Llei de la funció pública valenciana:

La selecció del personal funcionari interí serà feta pel sistema abreujat que s’establisca reglamentàriament, després de la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives, en els termes que estableix la Llei 9/1987, de 12 de juny, en què es respectaran els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

5. El concurs no té en compte que les titulacions de les escoles oficials d’idiomes han canviat, fet que no es reflectix en el barem de puntuació.

6. Que el Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes (aprovat en maig del 2003) fixa en l’article 6 la constitució d’una comissió de seguiment per a:

«proposar i elevar a la Mesa de les Corts Valencianes, mitjançant el lletrat o la lletrada major, les propostes relatives a les qüestions que puguen suscitar-se en aquesta selecció de personal funcionari interí»

Eixa comissió no ha estat mai convocada, a pesar de les sol·licituds fetes en eixe sentit pel Consell de Personal i a pesar de les mancances observades tant en el reglament com en la seua aplicació.

Per tot això, la secció sindical de l’STAPV-iv demana que es resolguen estes qüestions i, per a la qual cosa caldrà la intervenció de la Mesa de les Corts i que, abans de continuar amb el procediment de selecció, s’esmenen les deficiències assenyalades, que s’incloga la valoració de l’experiència en el concurs i que es constituïxca i complixca la seua funció la comissió de seguiment establida en l’article 6 del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes.

València, 12 de febrer del 2009

18 febrer 2009 Posted by | 2 - Documents, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General, Laboral | , | 1 comentari

Les deficiències del reglament de selecció de personal interí

Fa més de tres anys que reclamem que es constituïxca la comissió de seguiment del reglament per a la selecció de personal interí, però encara no n’hem tingut notícia. Fa més anys encara que reclamem canvis en eixe reglament, però es veu que mai no és el moment i les deficiències i injustícies es mantenen i es reproduïxen periòdicament.

Per exemple, les escoles oficials d’idiomes van canviar fa més d’un any el seu currículum educatiu i els cursos que oferixen actualment no es corresponen amb aquells que apareixen en el barem del reglament. Les Corts encara no han adaptat eixe barem.

Per exemple, el barem puntua el fet d’anar a classes d’un curs, però no puntua la possessió del certificat de capacitació d’eixos coneixements.

Per exemple, el barem puntua l’antiguitat, però no puntua l’experiència, amb la qual cosa, les persones que han ocupat uns llocs de treball concrets relacionats amb el lloc que cal cobrir interinament, reben la mateixa puntuació només per haver treballat en l’administració, però no per l’experiència d’haver ocupat el mateix lloc o llocs directament relacionats amb eixa faena.

Per exemple, a més de les mancances anteriors, el barem no inclou la possibilitat de fer una prova pràctica, amb la qual cosa no valora la capacitació efectiva i permanent i, per tant, no puntua saber escriure amb el teclat de l’ordinador, formatar un disquet o reparar el pany d’una porta. En conseqüència, poden cobrir-se les vacants amb les persones que tenen menys preparació i coneixements i no amb les que en tenen més.

Tot això fa anys i panys que està dit i tornat a dir, expressat de paraula i per escrit (veg. els documents en PDF: setembre 2005, desembre 2005 i abril 2006), i fins i tot els podem oferir una proposta de barem [PDF]

A qui siga que li pertoque, ¿decidirà convocar la comissió de seguiment? ¿Treballarà esta comissió en la reforma de les mancances assenyalades? ¿La Mesa de les Corts modificarà el reglament, abans que comencem de nou a patir els concursos de provisió interina?

19 gener 2009 Posted by | 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General | | Deixa un comentari

Concursos: proposta de l’STAPV-iv al Consell de Personal

STAPV Corts ValencianesLa secció sindical de l’STAPV-iv de les Corts Valencianes, davant la convocatòria de concurs intern entre el personal de les Corts Valencianes per a cobrir el lloc de treball número 3.404 de traductor/ra corrector/ra feta pública a través d’una resolució del lletrat major de 15 de novembre del 2007, ha observat:

1. Que la resolució del lletrat no indica els recursos possibles contra la mateixa resolució del lletrat major o contra la convocatòria, contràriament al que establix l’article 89.3 de la Llei estatal 30/1992.

2. Que la resolució del lletrat major inclou un annex amb un model de sol·licitud que està redactat únicament en castellà, fet que infringix l’article 30.4 de la Llei 4/1983 de la Generalitat Valenciana que establix: «Els impresos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.»

3. Que la convocatòria inclou un concurs intern, de conformitat amb el Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes, però este concurs no valora l’experiència professional, contra el que establix l’article 20.3 de la Llei de la funció pública valenciana: […] hauran de tenir-se en compte, bàsicament, com a mèrits els següents: titulació, puntuació obtinguda en la prova d’accés, experiència, antiguitat, eficàcia demostrada en destinacions anteriors, diplomes, cursos i, si s’escau, publicacions directament relacionades amb les funcions del lloc convocat.

4. Que el Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes fixa en l’article 6 la constitució d’una comissió de seguiment per a «proposar i elevar a la Mesa de les Corts Valencianes, mitjançant el lletrat o la lletrada major, les propostes relatives a les qüestions que puguen suscitar-se en aquesta selecció de personal funcionari interí», comissió que no ha estat mai convocada, a pesar de les sol·licituds fetes en eixe sentit pel Consell de Personal i a pesar de les mancances observades tant en el reglament com en la seua aplicació.

Per tot això, la secció sindical de l’STAPV-iv considera que cal que el Consell de Personal intente resoldre estes qüestions i, per tant, cal que li les expose al lletrat major i que li sol·licite: Que, abans de continuar amb el procediment de selecció, s’esmenen les deficiències assenyalades, que s’incloga la valoració de l’experiència en el concurs i que es constituïxca la comissió de seguiment establida en l’article 6 del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes.

València, 26 de novembre del 2007

27 Novembre 2007 Posted by | 1 - Consell de Personal, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General, Laboral | , , , , | Deixa un comentari