Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

El Consell de Personal presenta les propostes per a millorar les Corts

En l’apunt anterior (de 28 de novembre del 2011) difoníem les 19 propostes que vam fer per a estalviar i millorar l’eficiència de les Corts. El Consell de Personal ens informa que ha presentat el document final que recull moltes de les aportacions rebudes:

PROPOSTA DE MESURES D’ESTALVI DEL PERSONAL DE LES CORTS VALENCIANES

Consideracions generals:

El passat 13 d’octubre es reuní el grup de treball per a proposar mesures d’estalvi i millorar l’eficiència de Les Corts. El Consell de Personal acordà en la seua reunió del 19 d’octubre, fer extensiva la participació als funcionaris i funcionàries de Les Corts. A la bústia del correu electrònic del Consell de Personal arribaren un conjunt de propostes individuals i coŀlectives que us passem a relacionar a continuació.

Considerem però que la principal i bàsica de totes és crear l’espai adient per a aconseguir la implicació i conscienciació de tot el personal (funcionar@s, diput@ts, treballad@rs) en l’aplicació de les mesures d’estalvi.

Podem classificar-les en dos grans grups:

1. Mesures d’estalvi material:
a. Relacionades amb el personal de Les Corts:

 • Estalvi de paper i utilització de les noves tecnologies. Ús de la Intranet:

  1. substitució de les fotocopies de repartiment de documents de registre i documentació de les carpetes de reunions per l’accés informàtic,
  2. tramitació de permisos, llicències i
  3. comunicació de la nòmina.

 • Estalvi energètic:

  1. gestionar la iŀluminació d’acord amb les necessitats de cada moment.
  2. tancament dels equips informàtics: PCs, monitors, impressores, escàners.
  3. Millorar la ventilació, la refrigeració i la calefacció.
  4. Instaŀlació de plaques solars per a aigua calenta
  5. Adaptació de l’horari i la jornada laboral a les feines i no a la presència en el lloc de treball : tancament dels edificis dilluns per la vesprada (igual que divendres), excepte necessitats derivades de l’activitat parlamentària o d’altres.

 • Estalvi d’aigua en els WC (cisternes, aixetes)
 • Estalvi consumibles (fonts d’aigua, gots de plàstic, eliminar el consum d’ampolles de plàstic)
 • Incentivació de la utilització dels mitjans de transport públic no contaminants

b. Relacionades amb els diputats i depeses generals:

 • Reducció vehicles oficials (nombre, marca i gama)
 • Revisió dels convenis establerts per les Corts amb diferents institucions per a valorar el seu cost i utilitat.
 • Reconsideració del lloguer del pàrking dels GGPP i com a complement de la mesura d’incentivació de la utilització de mitjans de transport públic no contaminants.
 • Treure profit de la despesa generada pel nou edifici i el trasllat dels GGPP:

  1. Aprofitament dels mobles, làmpades, cadires, etc..: actualitzar, si cal, el mobiliari d’algun departament de Les Corts.
  2. Reubicació dels serveis i departaments dins l’edifici alliberat.

2. Mesures d’estalvi laborals:

 • Reducció del personal eventual o confiança.
 • Instauració del teletreball

13 gener 2012 Posted by | 2 - Documents, 4 - Sindicats, 6 - Teletreball, Ergonomia, General, Laboral | | 1 comentari

El teletreball comença a implantar-se

En el procés de modernització i millora de les administracions públiques sembla que finalment arriba el moment d’impulsar el teletreball. Segons podem llegir en el diari El País:

El Consell limita la oferta pública de empleo a 50 plazas

El Gobierno ensaya nuevas fórmulas de ahorro como el teletrabajo

[veg.]

Arranca el proyecto piloto de teletrabajo para funcionarios vascos

Una treintena de empleados del Departamento de Justicia en Euskadi participan desde hoy en un proyecto piloto de trabajo desde casa.- Durará cuatro meses y los empleados trabajarán a distancia tres días a la semana

[veg.]

Funcionarios de Justicia del País Vasco ensayan el teletrabajo

Una treintena de empleados participa en un proyecto piloto durante cuatro meses

[veg.]

Pel que fa al cas de l’administració del Consell de la Generalitat valenciana podem dir que ha començat l’experiència en gener d’enguany amb la participació d’uns quants traductors dels que elaboren el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Ampliació de la informació (El País, 24.01.2011):

Demasiado antiguos para el teletrabajo

El índice de los empleados a distancia en España es del 8%; mientras que en países nórdicos como Finlandia es del 17% – El cambio requiere una nueva cultura empresarial y un tejido productivo más centrado en el conocimiento

[veg.]

20 gener 2011 Posted by | 6 - Teletreball, General, Laboral | | Deixa un comentari