Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

RLT: modificacions

Modificacions de l’RLT de les Corts
Any BOCV Supressió Creació Modificació Natura Nom
2000 46-13.06.2000 2.104 (A 29 CV2) E Assessor/ra de Presidència
2000 46-13.06.2000 2.105 bis (A 26 E045) E Assessor/ra de Presidència
2000 46-13.06.2000 2.115 (E 13 E035) E Assistent/enta de Secretaria
2001 132-26.12.2001 s/n (6.206 – A 26 CV3) F Cal del Servei Econòmic
2002 136-21.01.2002 A-CD 29 > 30
2003 15-04.11.2003 s/n (D 17 E042) E Xofer de la Vicepresidència
2003 15-04.11.2003 s/n (B 24 E038) E Secretari/tària de Presidència
2003 15-04.11.2003 s/n (B 24 E038) E Secretari/tària del lletrat/ada major
2003 19-21.11.2003 s/n (B 24 E038) E Secretaria/assessoria de Presidència
2004 32-09.02.2004 s/n (D 17 E042) E Xofer de Secretaria
2004 39-05.04.2004 s/n (B 24 E038) E Secretari/ària de Presidència
2004 52-05.07.2004 s/n (A 26 CV3) E Assessor/-ra de Presidència
2007 258-05.02.2007 s/n (C 22 E042) F Tècnic de registre i so
2007 258-05.02.2007 s/n (C 19 E035) F Oficial de gestió parlamentària
2007 258-05.02.2007 s/n (C 19 E035) F Oficial de gestió parlamentària
2007 274-05.04.2007 5.201 (CV4) > (CV3) F Cap del Servei d’Assistència Tècnica i Manteniment
2007 274-05.04.2007 7.001 (CV4) > (CV3) F Metge
2007 274-05.04.2007 3.501 (CV4) > (CV3) F Cap del Servei d’Informàtica
2007 274-05.04.2007 3.201 (CV4) > (CV3) F cap del Servei d’Estudis, Documentació i Biblioteca
2008 80-24.06.2008 s/n (C 19 CV20) F Oficial de gestió parlamentària
2008 80-24.06.2008 s/n (C 19 CV20) F Oficial de gestió parlamentària
2008 80-24.06.2008 s/n (C 19 CV20) F Oficial de gestió parlamentària
2008 80-24.06.2008 s/n (C 19 CV20) F Oficial de gestió parlamentària
2008 80-24.06.2008 s/n (C 19 CV20) F Oficial de gestió parlamentària
2008 80-24.06.2008 s/n (C 19 CV20) F Oficial de gestió parlamentària
2008 80-24.06.2008 s/n (C 19 CV20) F Oficial de gestió parlamentària
2008 80-24.06.2008 s/n (C 19 CV20) F Oficial de gestió parlamentària
2012 81-15.06.2012 3.102 (A 30 CV2) Lletrat major adjunt o lletrada major adjunta
2014 293-05.12.2014 Àrea Econòmica
2014 293-05.12.2014 s/n (A1 30 CV2) F Interventor o interventora
2015 21-15.10.2015 2.117 (D17CV13 > B24CV17) E secretaris/àries de vicepresidents/es i secretaris/àries (< xòfer)
2015 21-15.10.2015 2.118 (D17CV13 > B24CV17) E secretaris/àries de vicepresidents/es i secretaris/àries (< xòfer)
2015 21-15.10.2015 2.120 (D17CV13 > B24CV17) E secretaris/àries de vicepresidents/es i secretaris/àries (< xòfer)
2015 21-15.10.2015 2.119 (=) E secretaris/àries de vicepresidents/es i secretaris/àries
2015 21-15.10.2015 3.102 (A30CV2) F lletrat/ada (lletrat/ada major adjunt/ta)
2015 21-15.10.2015 1.002 (B24CV17 > A2/C1-22CV4) E > F secretaria del lletrat major
2015 21-15.10.2015 1.004 (B24CV17 > A2/C1-22CV4) E > F secretaria del lletrat major
%d bloggers like this: