Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

La solució de la temporalitat

La temporalitat abusiva
La situació del personal de l’administració pública que ocupa llocs en situació de provisionalitat des de fa anys ara es denomina «abús de temporalitat». L’abús de temporalitat és un problema heretat i mantingut de la gestió de l’ocupació pública que afecta també les Corts Valencianes. La Directiva 1999/70/CE i diverses sentències posteriors tant del TJUE com d’altres tribunals (veg. l’informe del lletrat major del Parlament de la Rioja; Apiscam, 02.04.2021; veg. STJUE, 19.03.2020), assenyalen que la convocatòria de processos de concurs oposició no resol el problema. Per contra, agreugen la situació del personal que ocupa des de fa anys llocs de treball amb caràcter provisional i que podrien ser tractats com a personal d’usar i fer fora.

Consolidació del personal temporal
Quan es tracta del reforç del sistema nacional de salut, el ministeri planteja la convocatòria del concurs de mèrits com a sistema de selecció per la consolidació del personal estatutari temporal. Eixa solució també podria resoldre una part del problema en les Corts Valencianes i caldria que s’atenguera ara mateix, quan s’estan duent a terme processos de provisió de llocs. Diverses forces socials i sindicals compartixen (STAS i UGT, entre altres) que les OPO en marxa no haurien d’afectar els llocs ocupats pel personal en abús de temporalitat, tal com recomana el ministeri (segons informació d’UGT).

Consolidació en les Corts Valencianes
Per tal d’aprofitar el personal temporal que ha estat des de fa anys exercint les seues tasques amb professionalitat, perquè cal protegir els treballadors i treballadores víctimes de l’abús i perquè cal no malbaratar eixe personal com si fora un recurs d’un sol ús, les Corts Valencianes, fent ús de les seues potestats, haurien d’aplicar mesures de consolidació i estabilització efectives i vàlides seguint les directives europees i la jurisprudència.

12 Mai 2021 Posted by | 2 - Documents, Laboral, Mobilitzacions, UE | | Deixa un comentari

La informació i consulta dels treballadors al Regne d’Espanya

Unió Europea
Les normatives sobre la informació i la consulta dels treballadors no s’apliquen tan àgilment i amb tanta urgència com caldria. Més en concret, resulta que el Regne d’Espanya no complix amb alguna normativa europea i ara hem de pagar les costes del procés, pagaments que, com sabem massa bé quan fem la declaració de la renda, ixen majoritàriament de les rendes dels treball —i no de les rendes especulatives fonamentades a les illes Caiman—. Vaja que la càrrega a gust no pesa, com diuen…

Segons informa Noticias Jurídicas (06.07.2007):

El Tribunal de Justícia de la UE (TUE) ha fallat en contra d’Espanya en la denúncia que va interposar la Comissió Europea pel fet que el Govern encara no ha traslladat a la legislació nacional una directiva comunitària sobre informació i consulta de treballadors, i el termini per a fer-ho expirava al març de 2005.

La norma en qüestió fixa una sèrie de requisits mínims per a l’exercici del dret d’informació i consulta dels treballadors en les empreses o centres de treball situats en la UE, per a la qual cosa es compta amb la cooperació d’empresaris i representants dels treballadors, que tindran drets i obligacions recíproques en interés tant de l’empresa com dels empleats. Segons la sentència, Espanya va respondre que «l’avantprojecte de llei que conté les mesures destinades a efectuar aquesta adaptació s’està tramitant i es troba en la fase governamental, prèvia a la submissió al Parlament».

No obstant això, el TUE considera que «ha quedat acreditat que, després de l’expiració del termini fixat en el dictamen motivat, el Regne d’Espanya no havia adoptat les mesures necessàries per a garantir l’adaptació del seu ordenament jurídic nacional a la directiva». Considera, per tant, que «el recurs interposat per la Comissió està fundat» i condemna a Espanya a pagar les costes del procés.

9 Juliol 2007 Posted by | General, Laboral, UE | Deixa un comentari