Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

La informació i consulta dels treballadors al Regne d’Espanya

Unió Europea
Les normatives sobre la informació i la consulta dels treballadors no s’apliquen tan àgilment i amb tanta urgència com caldria. Més en concret, resulta que el Regne d’Espanya no complix amb alguna normativa europea i ara hem de pagar les costes del procés, pagaments que, com sabem massa bé quan fem la declaració de la renda, ixen majoritàriament de les rendes dels treball —i no de les rendes especulatives fonamentades a les illes Caiman—. Vaja que la càrrega a gust no pesa, com diuen…

Segons informa Noticias Jurídicas (06.07.2007):

El Tribunal de Justícia de la UE (TUE) ha fallat en contra d’Espanya en la denúncia que va interposar la Comissió Europea pel fet que el Govern encara no ha traslladat a la legislació nacional una directiva comunitària sobre informació i consulta de treballadors, i el termini per a fer-ho expirava al març de 2005.

La norma en qüestió fixa una sèrie de requisits mínims per a l’exercici del dret d’informació i consulta dels treballadors en les empreses o centres de treball situats en la UE, per a la qual cosa es compta amb la cooperació d’empresaris i representants dels treballadors, que tindran drets i obligacions recíproques en interés tant de l’empresa com dels empleats. Segons la sentència, Espanya va respondre que «l’avantprojecte de llei que conté les mesures destinades a efectuar aquesta adaptació s’està tramitant i es troba en la fase governamental, prèvia a la submissió al Parlament».

No obstant això, el TUE considera que «ha quedat acreditat que, després de l’expiració del termini fixat en el dictamen motivat, el Regne d’Espanya no havia adoptat les mesures necessàries per a garantir l’adaptació del seu ordenament jurídic nacional a la directiva». Considera, per tant, que «el recurs interposat per la Comissió està fundat» i condemna a Espanya a pagar les costes del procés.

9 Juliol 2007 Posted by | General, Laboral, UE | Deixa un comentari