Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Acord retributiu per al 2008

En el Bolletí Oficial de les Corts Valencianes número 41 (24.01.2008) es pubicà l’acord sobre retribucions per al 2008. Ací el podeu consultar en el format [HTML] i en el format [PDF].

31 gener 2008 Posted by | 2 - Documents, General, Retribucions | , , , , | Deixa un comentari

Modificació de les normes sobre bestretes

Ha passat la febrada auditora i de rigor econòmic que ens va commoure els primers dies de la presidència de les Corts de Milagrosa Martínez. Per tant, ens podem centrar en qüestions de tràmit laboral.

Ara mateix tenim que ens ha fet arribar el Servei de Gestió de Personal de les Corts la modificació de les normes sobre bestretes, aparegudes en el boc número 24 (09.11.2007), que podeu consultar quan vos faça falta des d’ací mateix (i que teniu enllaçades en la secció de documents de la columna esquerra del dsc).

13 Novembre 2007 Posted by | Acord de condicions, General, Laboral, Millores ACT, Retribucions | Deixa un comentari

Iniciatives estivals i propostes sindicals

RLTLa nova presidenta de les Corts, Milagrosa Martínez, ha pres en plena temporada estival unes iniciatives de caràcter econòmic amb les qual pretén dur «un control de la despesa, a través d’una gestió econòmica eficaç i precisa, compatible amb els interessos del poble valencià», segons llegim en El País («Retallada de sous en les Corts», J. G. del M., 28.07.2007).

Com que eixa declaració la signem tots, però el que compta no són les frases, sinó els fets, i seguint l’exemple del portaveu del grup socialista, Ángel Luna, ja ens agradaria que la pròxima relació de llocs de treball (rlt), que és un assumpte que haurem de tractar tan prompte com siga possible, partixca de la «proposta coherent i rigorosa» que hi ha damunt la taula —per iniciativa sindical— des de la passada legislatura.

D’altra banda, ampliant o matisant un comentari d’Ángel Luna, les propostes «coherents i rigoroses», i ho sabem molt bé els treballadors de les Corts, no consistixen únicament a comparar càrrecs, jerarquies polítiques i sous dins de la mateixa administració o entre administracions diferents, sinó també capacitacions, responsabilitats i funcions. És en eixe sentit que la nostra RLT demana una revisió, per coherència interna i per comparació externa, i no és una qüestió únicament econòmica, sinó de millora laboral i professional.

2 Agost 2007 Posted by | General, Laboral, Retribucions, RLT | Deixa un comentari

La democràcia, la modernització i els tics classistes en les Corts

Una vegada més, no ens podem congratular dels motius pels quals apareixen les Corts valencianes en la premsa. Com ja vam dir, són un model de males pràctiques on el bacteri classista i antidemocràtic té el terreny adobat. A més de sentir com algun diputat titlla massa sovint de traïdors els seus companys opositors, la ciutadania hem vist com els diputats i diputades tracten d’apanyar-se les jubilacions i els aturs a la mida dels seus deliris i sense fer extensius eixos beneficis a la resta de la societat.

D’altra banda, el personal de les Corts, que podem considerar-mos bastant ben remunerats, si ens comparem amb l’administració de la Generalitat valenciana —però no tant respecte d’altres parlaments—, hem de patir, això sí, paternalismes diversos i un ofec professional arrossegat per una relació de llocs de treball mal feta des del 1998, cosa que esperem que podrem resoldre al llarg d’esta legislatura, si el nou president o presidenta, amb l’ajuda de tants diputats nous, aconseguixen donar una espenta professional i democràtica a la institució, que és el que entenem per modernització, sentit que creiem que té poc a vore amb la «modernització» insinuada i practicada pel president ixent de les Corts, Julio de España.

I, dissortadament, per concloure, l’última de les idees «brillants» d’algú ha aparegut en el Levante-EMV:

Les Corts col·loquen un cartell a l’entrada del bar per a evitar que els obrers utilitzen este servei

De España deixa al seu successor la decisió de si paga sobrecost per les obres del menjador

J. G. G., València

Les Corts han col·locat un cartell al tauler instal·lat a la porta de la cafeteria provisional en què s’advertix la prohibició d’accés a estes instal·lacions per part del personal alié a la institució. L’avís, segons asseguraren ahir fonts de la cambra, va dirigit als obrers que des de fa temps s’ocupen dels treballs d’ampliació del bar i construcció d’un menjador. D’esta manera s’evitarà que els empleats contractats per l’adjudicatària, amb la granota de treball, compartixquen barra amb diputats i personal de la Cambra autonòmica.

Fonts de la presidència de les Corts asseguraren que l’ordre no va partir d’ella sinó de serveis de la cambra. El cartell és ben explícit: «No està permés l’accés a la cafeteria per al personal alié a les Corts». Des de sempre, persones acompanyades per diputats o per responsables de la cambra o fins i tot funcionaris d’altres administracions han acudit al bar atrets pels preus subvencionats. Però ha segut en els últims temps, davant la presència de bastants empleats de la constructora, quan s’ha plantejat la prohibició expressa. Amb tot, este personal és atés, ja que a l’hora de la veritat no hi ha qui s’encarregue d’executar la prohibició, que ha causat malestar.

D’altra banda, la Mesa de les Corts va celebrar ahir la seua última reunió, en la qual no aprovà l’autorització d’un projecte reformat per a les obres del menjador. Serà el pròxim president qui decidixca si paga un sobrecost a l’adjudicatària per unes obres que ja costen 1,4 milions. Precisament ahir, els membres de la Mesa, junt amb representants de l’empresa Mayve y l’arquitecte de Cultura, visitaren les obres de la futura cafeteria i restaurant. En declaracions a la premsa, el president ixent del Parlament, Julio de España, indicà que queden «pendents» assumptes com «modernitzar les Corts en l’aspecte laboral», així com la «renovació de l’arquitectura» de la cambra amb l’ampliació del complex parlamentari. En este sentit, avançà que las prospeccions arqueològiques en el solar del carrer de la llibertat han resultat negatives, cosa que permet la construcció d’un aparcament per als diputats.

13 Juny 2007 Posted by | General, Laboral, Pensions, Retribucions, RLT | Deixa un comentari

Els triennis i el personal interí

Reproduïm a continuació un missatge rebut des de l’STAPV-iv:

Triennis per al personal interí

La conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques ha posat en marxa a partir de hui el sistema informàtic que permet demanar el reconeixement dels triennis al personal funcionari interí. Podeu utilitzar-lo punxant en el següent enllaç:

Triennis del personal funcionari interí

Ho fa a causa de l’entrada en vigor de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que en l’article 25 resa com segueix:

1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo (…).
2. Se reconocierán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

Per tant, es reconeixen «los trienios correspondientes a los servicios prestados», sense major especificació, per la qual cosa cal entendre que es tracta del mateix sistema de reconeixement que als funcionaris de carrera.

Tanmateix, algunes coses no quadren en la lectura que fa la Direcció General d’Administració Autonòmica d’aquesta norma. Sembla que han optat per la lectura més restringida, reconeixent només el temps treballat com a personal funcionari interí, i no els períodes que hom pot haver treballat com a personal laboral o com a personal funcionari de carrera en un altre grup o administració.

Així, per exemple, ens trobem que al personal que és funcionari de carrera del grup D, i que ara està treballant d’interí en el grup A, només li reconeixeran el temps com a interí, mentre que els triennis reconeguts en el grup D no se li van a pagar. De manera que trobem la contradicció que un interí de sis anys del grup A cobrarà dos triennis (als que té dret, per supost), mentre que un interí de tres anys de l’A que abans ha estat dotze com a funcionari de carrera en el D solament cobrarà un trienni del A, i ni un duro dels quatre triennis del grup D.

STAPV-Intersindical Valenciana entén que no hi ha res que avale la interpretació restringida, per la qual cosa anima al personal afectat a demanar el reconeixement dels serveis prestats en la seua totalitat, i que s’apliquen les normes generals del reconeixement dels triennis al personal funcionari de carrera. Per a qualsevol dubte o consulta, teniu a la vostra disposició els telèfons del Sindicat, els correus electrònics i el servei STAPV respon.

15 Mai 2007 Posted by | General, Laboral, Retribucions | Deixa un comentari

Acord de condicions de treball 2007-2009

Podeu consultar en ací mateix l’acord de condicions de treball de les Corts per al període 2007-2009.

12 Abril 2007 Posted by | General, Laboral, Retribucions | Deixa un comentari