Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Taula negociadora (17.07.2018)

Fem un resum ràpid, sintètic i provisional de l’última reunió de la taula negociadora (dt. 17.07.2018), que serà segurament l’última reunió abans de les vacances. Com és habitual, la presència política (d’Irene Gómez, de Podem, secretària segona de la Mesa de les Corts) ha segut testimonial i passiva.

Eixa actitud, que és un símptoma més de la deixadesa política en les funcions polítiques i institucionals, no permet entendre quina concepció laboral i professional tenen de l’administració de la cambra els polítics que representen la majoria actual del parlament.

En conseqüència, l’actuació de la Secretaria General, sense cap canvi de directriu, ha mantingut les pautes (ideològiques i d’actuació) de les dècades passades. De fet, comptant amb això, ha pogut remetre amb raó tota la responsabilitat de les seues actuacions a la decisió política d’esta Mesa de les Corts, òrgan que ha optat per donar-li suport i no per seguir un camí de progrés i millora laboral i professional. Una ocasió perduda llastimosament.

Modificacions de l’EPCV
Pel que fa als continguts, l’STAS ha firmat quasi totes les modificacions de l’EPCV, llevat de la modificació de l’article 14.1, relatiu a les vacances. Hem intentat llevar eixe punt del document, però la resta de participants no han acceptat eixa possibilitat amb excuses diverses.

Pel que fa a eixe article, l’acord manifesta que s’aplicarà la modificació (que elimina l’opció de demanar les vacances per dies naturals) a partir de l’1 de gener del 2019 i la voluntat d’aplicar les modificacions de la legislació estatal pel que fa al dies de vacances o d’obrir un procés de negociació sobre eixe tema. (Vos adjunte el document ja firmat.)

Acord de gestió de les OOP 2018
En canvi, mos hem oposat a l’acord de gestió de les OOP 2018 pels motius que hem reiterat i que ja hem exposat detalladament en altres apunts d’este bloc: d’una banda hi ha el dèficit de mesures possibles per a millorar la promoció interna i els processos d’estabilització; d’una altra banda topem amb un empitjorament del valor dels coneiximents de valencià en la fase d’oposició i la falta de la garantia que calga disposar de cap nivell de coneiximent de valencià per a treballar en les Corts.

Canvis de grups (2011-2018)
Hem mostrat un poc de satisfacció diplomàtica, conjuntament amb la resta dels sindicats, pel fet que ja s’ha començat el procés de canvis de grup d’alguns llocs de treball. Amb tot, hem hagut de lamentar que s’haja emprés el procés sense fer una revisió crítica dels set anys passats des que es va aprovar, revisió que hauria d’haver servit per a incloure unes quantes millores i l’ampliació d’eixe procés a altres llocs de treball (com ara en el cas dels transcriptors correctors, en què es complien tots els requisits que va dir la Secretaria General que seguiria per al procés; no ho va complir).

Altres qüestions pendents
Hi ha hagut més consens sindical pel que fa a qüestions pendents: dia de paga extra pendent del 2012; recuperació del 100% de les retribucions durant les IT; l’aula de conciliació, recuperació de l’acció social i del pla de pensions…

A pesar que altres seccions sindicals preferixquen optar per conformar-se amb les propostes de la Secretaria General i maquillar les renúncies com si foren acords imprescindibles, l’STAS continuarà insistint en les reivindicacions.

18 Juliol 2018 Posted by | 1 - Consell de Personal, 4 - Sindicats, ajudes socials, Estatut del personal de les Corts Valerncianes, Laboral, Oferta pública, Pensions | | Deixa un comentari

Les pensions dels diputats i diputades s’engulen l’RLT

¿Que s’ha fet de la nova relació de llocs de treball? Els diners reservats —en el seu moment, per Julio de España— que havien de servir per a resoldre les mancances professionals i d’organització de la cambra amb la nova RLT, sembla que se n’han anat al sac de les pensions dels antics diputats i diputades.

La notícia és del diari Levante (31.10.2008):

L’estalvi per la congelació de sous va a la partida per a pagar les pensions

La cambra publica l’acord del «canvi» dels comptes

J. G. G., València

Les Corts Valencianes van fer ahir públic l’acord que va materialitzar el canvi parlamentari dels pressupostos del Parlament per al pròxim any, de manera que s’han modificat els comptes que es van remetre al Consell per a la seua aprovació dins del projecte global amb la finalitat d’arreplegar in extremis la congelació salarial imposada des de l’executiu sense que aquest haja donat la seua sanció al nou text. Amb aquesta irregular maniobra, els responsables del PP eviten així la humiliació pública d’haver d’aprovar en el tràmit parlamentari una esmena al PSPV per a congelar el sou als parlamentaris —una cosa a què es van negar un dia abans que el Consell ho aprovara per als membres del govern— o, el que és pitjor, haver de presentar una esmena pròpia

La resolució aporta una altra dada. Els 138.757,41 euros d’estalvi que generarà la congelació de la nòmina de les seues senyories es traslladen a la partida Dotació, que contava amb 100.000 euros. Aquesta és la partida des de la qual la cambra pretén abonar les pensions parlamentàries als antics diputats que hi tinguen dret, una vegada es determine cost i procediment. Els comptes també trauen 950.000 euros dels dinerets estalviats per a integrar-los en aquest mateix fons (i que acumula quasi 1,2 milions), que al seu dia havia de fer front a la reorganització de la cambra.

24 Novembre 2008 Posted by | General, Pensions, Retribucions, RLT | , | Deixa un comentari

La democràcia, la modernització i els tics classistes en les Corts

Una vegada més, no ens podem congratular dels motius pels quals apareixen les Corts valencianes en la premsa. Com ja vam dir, són un model de males pràctiques on el bacteri classista i antidemocràtic té el terreny adobat. A més de sentir com algun diputat titlla massa sovint de traïdors els seus companys opositors, la ciutadania hem vist com els diputats i diputades tracten d’apanyar-se les jubilacions i els aturs a la mida dels seus deliris i sense fer extensius eixos beneficis a la resta de la societat.

D’altra banda, el personal de les Corts, que podem considerar-mos bastant ben remunerats, si ens comparem amb l’administració de la Generalitat valenciana —però no tant respecte d’altres parlaments—, hem de patir, això sí, paternalismes diversos i un ofec professional arrossegat per una relació de llocs de treball mal feta des del 1998, cosa que esperem que podrem resoldre al llarg d’esta legislatura, si el nou president o presidenta, amb l’ajuda de tants diputats nous, aconseguixen donar una espenta professional i democràtica a la institució, que és el que entenem per modernització, sentit que creiem que té poc a vore amb la «modernització» insinuada i practicada pel president ixent de les Corts, Julio de España.

I, dissortadament, per concloure, l’última de les idees «brillants» d’algú ha aparegut en el Levante-EMV:

Les Corts col·loquen un cartell a l’entrada del bar per a evitar que els obrers utilitzen este servei

De España deixa al seu successor la decisió de si paga sobrecost per les obres del menjador

J. G. G., València

Les Corts han col·locat un cartell al tauler instal·lat a la porta de la cafeteria provisional en què s’advertix la prohibició d’accés a estes instal·lacions per part del personal alié a la institució. L’avís, segons asseguraren ahir fonts de la cambra, va dirigit als obrers que des de fa temps s’ocupen dels treballs d’ampliació del bar i construcció d’un menjador. D’esta manera s’evitarà que els empleats contractats per l’adjudicatària, amb la granota de treball, compartixquen barra amb diputats i personal de la Cambra autonòmica.

Fonts de la presidència de les Corts asseguraren que l’ordre no va partir d’ella sinó de serveis de la cambra. El cartell és ben explícit: «No està permés l’accés a la cafeteria per al personal alié a les Corts». Des de sempre, persones acompanyades per diputats o per responsables de la cambra o fins i tot funcionaris d’altres administracions han acudit al bar atrets pels preus subvencionats. Però ha segut en els últims temps, davant la presència de bastants empleats de la constructora, quan s’ha plantejat la prohibició expressa. Amb tot, este personal és atés, ja que a l’hora de la veritat no hi ha qui s’encarregue d’executar la prohibició, que ha causat malestar.

D’altra banda, la Mesa de les Corts va celebrar ahir la seua última reunió, en la qual no aprovà l’autorització d’un projecte reformat per a les obres del menjador. Serà el pròxim president qui decidixca si paga un sobrecost a l’adjudicatària per unes obres que ja costen 1,4 milions. Precisament ahir, els membres de la Mesa, junt amb representants de l’empresa Mayve y l’arquitecte de Cultura, visitaren les obres de la futura cafeteria i restaurant. En declaracions a la premsa, el president ixent del Parlament, Julio de España, indicà que queden «pendents» assumptes com «modernitzar les Corts en l’aspecte laboral», així com la «renovació de l’arquitectura» de la cambra amb l’ampliació del complex parlamentari. En este sentit, avançà que las prospeccions arqueològiques en el solar del carrer de la llibertat han resultat negatives, cosa que permet la construcció d’un aparcament per als diputats.

13 Juny 2007 Posted by | General, Laboral, Pensions, Retribucions, RLT | Deixa un comentari