Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

A distància del teletreball

Després de l’experiència laboral vixcuda durant la pandèmia de la covid-19, que encara no ha acabat, caldrà valorar les alternatives laborals disponibles i aplicables en les Corts. I convindrà tindre present que l’esforç dels treballadors i treballadores que han posat els propis mitjans materials, tècnics i personals per a poder fer real l’activitat parlamentària des de les seues residències no equival a haver implantat el teletreball en l’administració parlamentària, sinó que cal expressar-ho com a «treball a distància», tal com exposa Sara Berbel, gerent de l’Ajuntament de Barcelona (segons l’article de Cristina Sen en La Vanguardia, 01.05.2020):

Lo que se está llevando a cabo de forma masiva no se le puede llamar teletrabajo, ya que éste es una forma de organización laboral que persigue un mayor bienestar de todos y que supone combinarlo con la presencialidad. Lo que ahora se esta haciendo es trabajar a distancia, pero la experiencia debe de servir para teletrabajar de verdad en el futuro.

A pesar que hi ha qui escriu documents oficials on pareix que s’estiga teletreballant, això no és ben bé cert. El teletreball no es genera per desig imperatiu: «Que es faça el teletreball»… I el teletreball no es feu.

Esperem i desitem que el teletreball real es regule, s’acorde i s’implante en el futur més pròxim. Si més no, seria una de les conseqüències positives que podríem aprofitar d’esta dramàtica experiència epidèmica no desitjada. Tal com díem en un apunt anterior, tenim a l’abast «l’oportunitat del teletreball».

1 Mai 2020 Posted by | 6 - Teletreball, Laboral, Millores ACT | | Deixa un comentari

L’oportunitat del teletreball

Les Corts Valencianes van tancar el divendres 13 de març passat amb la previsió de desinfectar les oficines i l’hemicicle durant la setmana de Falles per a intentar impedir l’extensió del covid-19. Uns dies més tard, l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol diumenge a la nit ha provocat canvis que afecten el funcionament del parlament valencià. Hui mateix, dia de Sant Josep, la Secretaria General de la institució ha fet arribar als treballadors i treballadores de la cambra un missatge referent a les noves previsions aprovades per la Junta de Síndics:

Davant la situació excepcional que estem vivint, la Mesa de les Corts Valencianes –amb el parer unànime de la Junta de Síndics– ha adoptat l’acord que t’adjunte. Com podràs comprovar, la principal mesura consisteix en la suspensió, mentre dure l’estat d’alarma, del període ordinari de sessions, de manera que la Diputació Permanent vetlarà pels poders de la cambra en aquest període, per tal de garantir el funcionament constant i la permanència de la nostra institució, que és essencial en el nostre sistema polític.

Les restriccions de la mobilitat personal establides pel decret d’estat d’alarma per a lluitar contra la pandèmia són un trasbals greu per a tota la societat i també per a l’activitat de la primera institució democràtica valenciana. Esta nova situació d’epidèmia ha tornat a posar sobre la taula la necessitat d’implantar en les Corts mitjans tecnològics i laborals que fins ara no han segut tinguts massa en compte, com ara el teletreball (hi ha l’experiència ben positiva d’altres institucions i d’un pla pilot de la mateixa Generalitat valenciana).

Esperem que el tràngol causat pel covid-19 es convertixca en una oportunitat per a incorporar novetats en la gestió administrativa i laboral. El teletreball aplicat als llocs de les Corts que ho permeten, seria un instrument que podria aportar millores en la productivitat i la qualitat de la faena —a més de desenvolupar aspectes importants relacionats amb la conciliació—, facetes positives derivades del benestar laboral i personal de qui optara per accedir a eixa modalitat laboral.

La secció sindical de l’STAS de les Corts desitja que tots superem l’epidèmia amb salut i amb ànims renovats.

19 Març 2020 Posted by | 6 - Teletreball, Laboral, Millores ACT, Seguretat | | 1 comentari

Les Corts Valencianes tenen un pla d’igualtat

Per tal de poder fugir de les paraules i les manifestacions més o menys espectaculars o cridaneres que no es concreten més que en polèmiques i confrontacions maliccioses, cal actuar cada dia amb reflexió, constància, consistència i fonament.

Una manera fonamentada i coherent d’actuar contra el sexisme i la desigualtat masclista és aprovar plans d’igualtat en les institucions. Les Corts Valencianes n’acaben d’aprovar un, el Pla d’igualtat de gènere de les Corts Valencianes (BOCV 3, 31.05.2019; consulta: 13.06.2019).

Tal com diu el document del pla (veg. el PDF), ara cal que les mesures que conté vagen complint-se i que vaja millorant-se a partir dels resultats de l’aplicació i dels indicadors de control que conté:

Periodicitat:…
Posada en marxa:…
Departament responsable:…
Indicadors:…
Grau d’execució:…

És una llàstima que l’hàbit polític i funcionarial de la procrastinació no haja permés aplicar algunes de les mesures —com ara l’acció 3.10, sobre mesures de conciliació, ara incorporada al pla— quan es van proposar ja fa anys. Eixa manera d’actuar també mereixeria un pla d’actuació que mire més per l’acompliment dels objectius. Un altre pla que està mig embastat des de fa més de quatre anys, el de la reorganització de l’administració parlamentària, que hauria d’incloure molta reflexió sobre el futur del parlament valencià.

En qualsevol cas, esperem que el pla d’igualtat tinga un efecte real i que siga un primer pas en la via de la modernització i de millora de la institució.

13 Juny 2019 Posted by | 2 - Documents, Laboral, Millores ACT | | Deixa un comentari

Horaris més productius i satisfactoris

Continuant amb la sèrie d’articles dedicats a la millora de les condicions laborals, el diari El País (10.02.2019) oferia un article de Carlos Hidalgo, «Trabajar menos es más productivo», que contenia diversos exemples de gestió horària i laboral que s’haurien de tindre en compte. Per exemple:

Iberdrola así lo cree. En 2007 modificó la jornada laboral. De lunes a jueves su plantilla trabaja de 7.15 a 16.36 (con un margen voluntario de una hora y tres cuartos) y los viernes puede acabar a las 14.00. «Nuestra productividad ha mejorado un 6% […].»

En la farmacéutica se entra entre las 7.30 y las 10.30; se sale entre las 14.30 y las 17.00 y se puede teletrabajar entre cuatro y ocho días al mes. Todo ello ha aumentado el bienestar de los trabajadores, elevado la productividad y retenido el talento

Això sí, l’article assenyala un factor clau allà (i també en les Corts) que cal retindre i valorar:

La clave para aplicar cambios en las jornadas es la voluntad de los estamentos más altos de sus empresas. “Estas medidas se aplican en cascada, de arriba abajo”, explica Ana Gómez; es imprescindible el apoyo del comité de dirección. Las empresas que las han introducido no se plantean revertirlas, sino buscar otras maneras de seguir aplicándolas.

28 febrer 2019 Posted by | 1 - Consell de Personal, 6 - Teletreball, Acord de condicions, Laboral, Millores ACT | , | Deixa un comentari

Setmana laboral més saludable i productiva

La setmana laboral no hauria de ser tan sols una qüestió de fer hores, ni en l’empresa privada ni tampoc en les institucions públiques. La productivitat i la qualitat de la faena són elements que milloren quan es milloren les condicions laborals.

L’EPCV (art. 32) establix la jornada laboral general en la institució en 35 hores:

La jornada laboral general del personal al servei de les Corts és de 35 hores setmanals, sense perjudici de les especialitats que es puguen establir en els apartats següents.

Eixe mateix article preveu setmanes de 37 hores per al personal amb determinats complements específics (CV1, CV2, CV3 i CV4), i inclou també la possibilitat d’establir altres jornades laborals especials amb l’acord previ de la taula negociadora.

En relació amb eixes millores, podem llegir l’article de Will Stronge «El estrés y la ansiedad nos hacen menos productivos y una semana laboral de cuatro días puede solucionarlo» (Eldiario.es, 07.02.2019).
Entre altres aspectes que podem ressaltar, per exemple, pel que fa a la productivitat:

Les estratègies per a augmentar la productivitat han d’acceptar la realitat que la productivitat no es basa només en la quantitat d’hores de treball sinó en el benestar i la salut general de la mà d’obra, així com en el nivell d’inversió en tecnologia productiva.

I quant a la relació entre ascens professional i millores horàries:

Els empleats podrien tindre l’opció d’aconseguir ascensos que es traduïxquen en temps així com en diners, i la flexibilitat (i seguretat) de les hores treballades hauria de ser una opció normal, cosa que permetria als treballadors aconseguir l’equilibri de treball i temps lliure que millor li funcione a cada u.

11 febrer 2019 Posted by | 1 - Consell de Personal, 6 - Teletreball, Acord de condicions, Laboral, Millores ACT | , | Deixa un comentari

Amenaces i un acord retributiu que retalla retribucions

Hem sabut a través d’un missatge de la secció sindical d’UGT que han signat l’acord retributiu per a l’any 2009, cosa que ens detallen. Però en el missatge no inclouen res que no sabérem, ja que tot es correspon amb l’acord sobre condicions de treball (ACT) vigent… Llevat d’un detall: la retallada d’un 05% que han acordat amb la Mesa de les Corts, cosa que no diuen.

El missatge de la secció sindical d’UGT és el següent:


En la reunió de la Mesa Negociadora d’avui hem [UGT] signat l’Acord Retributiu per a 2009 que inclou les següents mides amb caràcter general:
— Augment del 2,8% :
• Augment 2% general
• Augment del 0,8% de clàusula de revisió salarial.

— La diferència del 0,8% de l’any passat s’abonarà com tots els anys en el mes de març
— Es completaran el 100% de les pagues extraordinàries
— S’aplicarà el complement compensatori del 20% del complement de destí.
— L’Aportació al Pla de pensions en 2009 serà del 1100€ per partícip
— Revisió de les assignacions als conceptes de l’Acord de Condicions amb un 4,5%

L’Acord Retributiu ha estat signat per la FSP-UGT, no així per la resta de seccions sindicals presents en la Mesa Negociadora.

COMPTE AMB ELS RECURSOS D’ AVANT ELS TRIBUNALS QUE PUGUEN PLANTEJAR ALTRES ORGANITZACIONS SINDICALS, NO SIGA QUE PER EXCÉS ENS QUEDEM SENSE PART DE L’ACORD DE CONDICIONS
(vs. Clàusula de revisió salarial)

Bon Nadal i Millor Any


Desitjàvem un millor Nadal i bon any, a pesar de la crisi, però els representants d’UGT i de la Mesa de les Corts han retallat el 0,5% del «fons compensatori extraordinari» de la Generalitat valenciana per a aconseguir «la implicació i el compromís» dels empleats públics «com a un element fonamental del sistema» (DOCV núm. 5.710, de 25.02.2008), concepte que se’ns havia traslladat l’any passat (d’acord amb l’acord sobre condicions de treball). Per cert, el representants d’UGT no canten res d’això en els seus missatges nadalencs…

No els hem acompanyat en eixa cançó, és clar. I, pel que fa a la resta que diuen que han signat els d’UGT, cap novetat, el mateix que ja teníem en l’ACT. Per tant, ¿quina bona nova nadalenca ens han anunciat? Ni una, ni cap.

I pel que fa als recursos «d’avant» o davant dels tribunals… ¿Ens han volgut donar la idea de presentar un recurs? ¿Pot ser que saben que s’ha produït un incompliment de l’article 1.2 de l’acord sobre condicions de treball i els ha traït el subconscient? ¿Per què ens amenacen que ens quedarem sense part de l’acord sobre condicions, si això és el que acaba d’ocórrer i amb el seu consentiment? ¿Tenen alguna informació més que no volen compartir amb la resta dels treballadors i treballadores?

22 Desembre 2008 Posted by | 4 - Sindicats, General, Millores ACT, Retribucions | Deixa un comentari

Un mes sabàtic

Tot seguit un article interessant (El País, 31.08.2008) que ens parla d’una millora laboral que pot ser interessant també en les Corts:

La fidelitat es recompensa

Random House Mondadori dóna un mes sabàtic als 10 anys de treball

Borja Vilaseca – 31.08.2008

El repte actual de les empreses espanyoles és atraure, retenir i comprometre els millors professionals, els desitjos dels quals i prioritats són diferents que els de fa uns anys. Ara mateix, les persones valoren disposar de més temps lliure que de més diners. Per este motiu cada vegada més companyies promouen iniciatives encaminades a fer realitat esta necessitat emergent.

Entre altres polítiques relacionades, destaca la implementada pel grup editorial Random House Mondadori, que l’any passat va començar a premiar la fidelitat dels seus empleats regalant un mes sabàtic a aquells que dugueren deu o més anys en la companyia. I la veritat és que molts d’ells ja han gaudit d’estos 31 dies de desconnexió remunerada. De les 350 persones que treballen a Espanya, 97 van arribar a eixa xifra en 2007 i més d’un centenar ho han fet o ho faran enguany.

La promotora d’esta iniciativa, pionera en el sector editorial espanyol, és la directora de recursos humans de Random House Mondadori, Marta Grau, que «gràcies a la complicitat del director general» té «molt en compte» les propostes obtingudes a través de les enquestes de clima que realitzen anualment en la companyia. No en va, «són la base de futures mesures que promouran la humanizació de les condicions laborals de la nostra empresa». I afig: «Fa molts anys que sabem que el benestar dels nostres treballadors és el que més afavorix el compte de resultats».

Encara que en altres empreses de vegades s’utilitzen estos premis per a compensar els treballadors perquè patixen jornades laborals interminables, en el cas d’esta companyia es tracta més aviat d’una mesura que complementa la flexibilitat horària. Així, la majoria d’empleats de Random House Mondadori disposa de flexibilitat per a entrar i eixir del treball, amb un horari de 09:00 a 18:00 hores, que els divendres i vespres de festiu s’escurça fins a les tres de la vesprada, igual que al juny i juliol, en què es fa jornada intensiva.

Entre altres empleats que ja han gaudit del mes sabàtic hi ha Dora Hernández, directora del departament de drets d’autor, que du 30 anys en l’empresa. «És el millor regal que em podien haver fet», confessa. «Vaig aprofitar per a estar més temps amb la família i per a viatjar sola, una cosa que en altres circumstàncies no haguera pogut fer», somriu. I la veritat és que Grau reconeix que ja està treballant en nous reptes per a millorar la qualitat de vida de la seua plantilla, la rotació de la qual és inferior al 2 %. «El següent pas és introduir la possibilitat de treballar des de casa», assenyala.

3 Setembre 2008 Posted by | General, Laboral, Millores ACT | , , | Deixa un comentari

Proposta sobre l’horari d’estiu

Les seccions sindicals de l’STPAV-Iv i de CC OO hem fet una proposta de modificació de les normes interpretatives referents a la compatibilitat de l’horari d’estiu i l’activitat parlamentària. Podeu vore el document ací: [PDF]

24 Juny 2008 Posted by | General, Laboral, Millores ACT | | 2 comentaris

Modificació de les normes sobre bestretes

Ha passat la febrada auditora i de rigor econòmic que ens va commoure els primers dies de la presidència de les Corts de Milagrosa Martínez. Per tant, ens podem centrar en qüestions de tràmit laboral.

Ara mateix tenim que ens ha fet arribar el Servei de Gestió de Personal de les Corts la modificació de les normes sobre bestretes, aparegudes en el boc número 24 (09.11.2007), que podeu consultar quan vos faça falta des d’ací mateix (i que teniu enllaçades en la secció de documents de la columna esquerra del dsc).

13 Novembre 2007 Posted by | Acord de condicions, General, Laboral, Millores ACT, Retribucions | Deixa un comentari

Millores ACT: canvi de torn per maternitat

És sabut que és millor fer les coses espai i amb bona lletra, així, tot i que acabem d’estrenar com aquell que diu l’acord de condicions de treball, hem obert una nova categoria temàtica, «Millores ACT», a fi d’anar-hi afegint les propostes que poden servir per a millorar l’acord quen toque revisar-lo.

Obrim la secció, doncs, amb un article aparegut en el diari El país (dg. 20.05.2007; respostes elaborades per l’equip juridicolaboral de datadiar.com):

Canvi de torn per maternitat

Treballe en una empresa en el torn de la vesprada i m’agradaria canviar al torn del matí per a poder atendre el meu fill. ¿Podria sol·licitar-ho?

Després de la llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’Estatut dls treballadors recull expressament el dret del treballador a adaptar la durada i distribució de la jornada de treball per a fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en els termes que s’establixquen en la negociació col·lectiva o en l’acord amb l’empresari, respectant, en qualsevol cas, el que s’establix en la llei. Per tant, les possibilitats per a canviar el torn de treball depenen d’allò que s’haja establit en el conveni col·lectiu o de l’acord a què arribe amb l’empresari.

Si el conveni col·lectiu no fixa res en eixe aspecte i l’empresari es nega al canvi, hauran de ser els jutjats socials els que solucionen el conflicte. En este sentit, la tendència de la jurisprudència actual es sol decantar per la solució més beneficiosa per al menor, a fi que reba la millor atenció possible.

21 Mai 2007 Posted by | General, Laboral, Millores ACT | Deixa un comentari