Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Desitjable i possible

Desitjos nadalencs possibles.

Hem entrat ja en l’any 2021 i, tal com comentàvem en l’últim apunt d’este bloc, continuem en situació d’emergència pandèmica pel còvid i de desconcert laboral i professional respecte al teletreball, que és encara un instrument improvisat i voluntarista en què els treballadors i treballadores de les Corts Valencianes hem invertit esforços físics amb l’ergonomia precària de les cases, temps i diners. Nou mesos han passat i el teletreball encara està en situació de provisionalitat i desregulació. Al mes d’octubre llegíem «El nou decret de teletreball retalla drets i arriba tard» (STAS, 29.10.2020). Passa el temps, la pandèmia continua, els debats i les negociacions s’eternitzen (veg. «Intersindical es reuneix amb Compromís per a parlar de teletreball») o fan volantins (veg. «Nou decret de teletreball: Poc de nou i res de teletreball»), i el despropòsit en esta qüestió s’agreuja tant en la Generalitat (veg. «Tic-tac: Bravo se queda sin tiempo para aprobar el decreto de teletrabajo que prometió para 2020») com en les Corts Valencianes.

Els acords de la Mesa de les Corts Valencianes que han dictat les mesures de protecció i manteniment de l’activitat (Acord 000 [sense número], Acord 655/X [pla de contingència], Acord 709/X, Acord 744/X, Acord 766/X, Acord 900/X), no han segut regulacions sinó pedaços d’emergència i, en el fons, al cap del temps hem vist que són una mostra del desinterés polític per la modernització i la millora de la gestió de la institució. El parlament valencià necessita un aprofundiment democratitzador tant internament com en la participació ciutadana i no una continuïtat en la gestió «feudalitzant» derivada tant de l’antiga estructura de creació com de l’organigrama actual.

Tenim tot l’any per davant. Hi ha temps per a vacunar-se del còvid, però també per a recuperar la salut organitzativa i les dinàmiques de millora organitzatives, laborals i professionals en la gestió de l’administració de les Corts Valencianes. No serà cap regal de Nadal ni dependrà de l’epifania de ningú, ni hauria de ser un d’eixos propòsits que sabem que incomplirem quan els estem fent. Ha de ser una opció possible i desitjable que podem fer realitat.

4 gener 2021 Posted by | 2 - Documents, 6 - Teletreball, Ergonomia, Laboral, Seguretat | , | Deixa un comentari

El Consell de Personal presenta les propostes per a millorar les Corts

En l’apunt anterior (de 28 de novembre del 2011) difoníem les 19 propostes que vam fer per a estalviar i millorar l’eficiència de les Corts. El Consell de Personal ens informa que ha presentat el document final que recull moltes de les aportacions rebudes:

PROPOSTA DE MESURES D’ESTALVI DEL PERSONAL DE LES CORTS VALENCIANES

Consideracions generals:

El passat 13 d’octubre es reuní el grup de treball per a proposar mesures d’estalvi i millorar l’eficiència de Les Corts. El Consell de Personal acordà en la seua reunió del 19 d’octubre, fer extensiva la participació als funcionaris i funcionàries de Les Corts. A la bústia del correu electrònic del Consell de Personal arribaren un conjunt de propostes individuals i coŀlectives que us passem a relacionar a continuació.

Considerem però que la principal i bàsica de totes és crear l’espai adient per a aconseguir la implicació i conscienciació de tot el personal (funcionar@s, diput@ts, treballad@rs) en l’aplicació de les mesures d’estalvi.

Podem classificar-les en dos grans grups:

1. Mesures d’estalvi material:
a. Relacionades amb el personal de Les Corts:

 • Estalvi de paper i utilització de les noves tecnologies. Ús de la Intranet:

  1. substitució de les fotocopies de repartiment de documents de registre i documentació de les carpetes de reunions per l’accés informàtic,
  2. tramitació de permisos, llicències i
  3. comunicació de la nòmina.

 • Estalvi energètic:

  1. gestionar la iŀluminació d’acord amb les necessitats de cada moment.
  2. tancament dels equips informàtics: PCs, monitors, impressores, escàners.
  3. Millorar la ventilació, la refrigeració i la calefacció.
  4. Instaŀlació de plaques solars per a aigua calenta
  5. Adaptació de l’horari i la jornada laboral a les feines i no a la presència en el lloc de treball : tancament dels edificis dilluns per la vesprada (igual que divendres), excepte necessitats derivades de l’activitat parlamentària o d’altres.

 • Estalvi d’aigua en els WC (cisternes, aixetes)
 • Estalvi consumibles (fonts d’aigua, gots de plàstic, eliminar el consum d’ampolles de plàstic)
 • Incentivació de la utilització dels mitjans de transport públic no contaminants

b. Relacionades amb els diputats i depeses generals:

 • Reducció vehicles oficials (nombre, marca i gama)
 • Revisió dels convenis establerts per les Corts amb diferents institucions per a valorar el seu cost i utilitat.
 • Reconsideració del lloguer del pàrking dels GGPP i com a complement de la mesura d’incentivació de la utilització de mitjans de transport públic no contaminants.
 • Treure profit de la despesa generada pel nou edifici i el trasllat dels GGPP:

  1. Aprofitament dels mobles, làmpades, cadires, etc..: actualitzar, si cal, el mobiliari d’algun departament de Les Corts.
  2. Reubicació dels serveis i departaments dins l’edifici alliberat.

2. Mesures d’estalvi laborals:

 • Reducció del personal eventual o confiança.
 • Instauració del teletreball

13 gener 2012 Posted by | 2 - Documents, 4 - Sindicats, 6 - Teletreball, Ergonomia, General, Laboral | | 1 comentari