Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Eleccions al Consell de Personal (2018)

Dilluns passat van ser les eleccions al Consell de Personal. Esta volta amb tres candidatures: CAP, CCOO i UGT. Les xifres dels resultats són les següents:

Candidatures Vots
CAP 30
CCOO 25
UGT 51
Vots en blanc 12
Vots nuls  4
Nombre total de vots 122
Percentatge de participació 82%
Font: agraïm el detall de la informació als companys de les candidatures.

 

Els companys i companyes de cada candidatura que conformaran el nou Consell de Personal són:

Representants Sindicats
Ramón Cebriá Pascual CAP
M.ª del Mar Beltrán Galí CAP
Yolanda Coves Escolano CAP
José Luis Camacho Ordóñez CCOO
José Manuel Repiso García CCOO
Amparo Caus Pertegaz UGT
Vicent Novella Navarro UGT
Ana Puig Carles UGT
Josep Maria Vilar Cubilles UGT

 

Els membres de la secció sindical de l’STAS hem de felicitar els companys de la resta de seccions sindicals. L’STAS està disposat a continuar treballant i col·laborant amb ells en la tasca reivindicativa de totes les qüestions pendents de resoldre, mal resoltes i de les que considerem que cal revisar periòdicament.

L’STAS continuarà treballant en les Corts, però ho farà des de fora del Consell de Personal, ja que enguany no hem presentat la nostra candidatura per a formar part d’eixe òrgan de representació.

El Consell de Personal és un òrgan de representació que, a pesar dels nostres esforços i dels consensos aconseguits en el passat, s’ha vist condicionat i devaluat pel fet que no forma part de la taula negociadora (EPCV, art. 51).

La taula negociadora és l’àmbit on es firmen els acords, els desacords i es validen les negociacions. I la taula negociadora ho fa sense la presència formal del Consell de Personal (contra la pràctica habitual en altres parlaments). El Consell de Personal desapareix davant dels sindicats, i estos no són directament els representants que el personal de la institució ha elegit en les eleccions i tampoc responen necessàriament als consensos assolits en el Consell de Personal.

Per això, continuarem intentant que el Consell de Personal esdevinga un instrument més accessible, directe i àgil. En eixe sentit, els companys i companyes de l’STAS durem les propostes —de la secció i de tot el personal— davant dels òrgans de representació, de decisió i, sobretot, davant de la taula negociadora, un àmbit on, tal com hem dit, no participa el Consell de Personal, a pesar que la taula negociadora hauria de ser l’espai de proposta i negociació essencial on haurien de poder participar amb veu i vot els representants elegits pels treballadors i treballadores.

La decisió de l’STAS d’actuar sindicalment des de fora es demostrarà encertada, poc encertada o errònia. En tot cas, pretenem que siga una forma d’impulsar la reivindicació directa on siga més útil i efectiva per als interessos laborals i professionals del personal de les Corts.

31 Octubre 2018 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions | Deixa un comentari

S’ha constituït el nou Consell de Personal

El Consell de Personal eixit de les eleccions del passat 14 d’octubre ha tingut hui la primera reunió. Tal com establix el reglament del consell, la mesa d’edat ha dirigit l’elecció dels càrrecs del consell:

  • Presidència: Ramón Puchades Bort (UGT)
  • Vicepresidència: Miquel Boronat Cogollos (STAS)
  • Secretaria: Amparo Caus Pertegaz (UGT)
  • Vicesecretaria: José Luis Camacho Ordóñez (CCOO)

La resta de membres són:

  • M.ª del Mar Beltrán Galí (CAP)
  • Ramón Josep Cebriá Pacual (CAP)
  • José Pascual Ribot Aguado (UGT)
  • Loles Simón Montesa (STAS)
  • Merxe Soler Vila (STAS)

Després de l’elecció hem començat a parlar sobre els temes que haurem de tractar pròximament. En primer lloc, la renovació dels representants en els òrgans on el Consell de Personal nomena representants. A continuació, i més urgent encara, haurem de tractar (en el Consell de Personal i amb tots els treballadors i treballadores) la proposta de la Mesa de les Corts de remodelació del servei econòmic i les modificacions que pretenen introduir en la relació de llocs de treball.

I encara hi ha més qüestions pendents i propostes que haurem de tractar com més prompte millor. En qualsevol cas, en este nou consell, l’STAS es proposa dur avant la seua tasca millorant la informació que rebran els treballadors i treballadores i els canals de comunicació i proposta a l’abast del personal de les Corts, tant amb assemblees com a través de qualsevol mitjà al nostre abast.

28 Octubre 2014 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions | 1 comentari

Eleccions al Consell de Personal (2014): resultats

La candidatura de l’STAS en les Corts agraïm la participació dels treballadors i treballadores en el procés d’elecció dels membres del Consell de Personal. Heu participat durant la conformació de les candidatures i, més important encara, a l’hora de votar.

Heu decidit que l’STAS tinga més presència en el Consell de Personal. La faena feta al llarg d’estos quatre anys vos ha decidit a augmentar la responsabilitat de l’STAS. Això ens obliga a millorar la tasca reivindicativa i la nostra pràctica permanent d’informació, comunicació i col·laboració amb el personal de les Corts, tant personalment, com en assemblees o a través del correu electrònic dels nostres representants en el Consell de Personal:

Miquel Boronat Cogollos (mboronat@corts.es)

Loles Simón Montesa (dsimon@corts.es)

Merxe Soler Vila (msoler@corts.es)

Felicitem, és clar, la llista més votada, UGT, i la resta de candidatures, CAP i CCOO, amb les quals conformarem un consell de personal ben variat que desitgem que siga capaç d’atendre millor encara les nostres necessitats laborals i professionals.

 

Els resum dels resultats és el següent:

  vots membres del CP
UGT 41 3
STAS-Iv 33 3
CAP 23 2
CCOO 15 1
Vots en blanc 10
Vots nuls 1
Totals 123 (sobre 150) 9
Participació 82%

15 Octubre 2014 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions, General | Deixa un comentari

Eleccions al Consell de Personal: 14.10.2014, de 12:00 a 15:30

Les eleccions al Consell de Personal de les Corts seran dimarts 14 d’octubre de 12:00 a 15:30 a la sala Vinatea. Les treballadores i els treballadors necessitem un Consell de Personal plural i amb una representació ben ampla. Així serà com els companys de la candidatura de l’STAS podrem dur avant les nostres tasques habituals d’informació, reivindicació i negociació, sempre mirant de millorar les condicions laborals i professionals del personal de les Corts.

Vos animem a participar en el procés d’elecció dels membres del Consell de Personal. Les retallades econòmiques i socials i la gestió millorable de la Mesa de les Corts actual en els àmbits laborals i professionals requereixen més intervenció i més mobilització dels treballadors i treballadores de les Corts. Enguany hi ha més candidatures que mai. Independentment del resultat electoral, l’actuació de l’STAS-Iv sempre contribuirà a afavorir l’extensió del debat i l’ampliació de la col·laboració activa i directa dels treballadors i treballadores en la tasca del Consell de Personal.

Per a dur avant el programa de millora ample i divers que vos adjuntem, L’STAS-Iv vos proposa una candidatura oberta a les vostres propostes a través de tots els canals d’informació i comunicació que tenim al nostre abast. Hi ha molts reptes pendents, i en vindran de nous, i cal que el Consell de Personal tinga la força de la vostra participació. Com sempre, vosaltres decidiu:

És la teua paraula

És la teua informació

Són les teues decisions

VOTA STAS-Iv


Algunes de les nostres propostes per al nou període:

Per una administració de qualitat:

1. Una relació de llocs de treball revisada i aprovada per les treballadores i els treballadors

2. Desenvolupament d’un pla de formació específic de les Corts

3. Millora dels canals d’informació de treballadores i treballadors

4. Correcta adscripció del personal als nous cossos creats per l’Estatut de personal de les Corts

5. Establiment del requisit lingüístic per a l’accés a les Corts

6. Aprovació del Pla d’igualtat de les Corts Valencianes

Per una millora de les retribucions:

7. Establiment del complement de carrera professional

8. Triennis iguals per a tots

9. Augment de les bestretes

Per la protecció de la seguretat i salut en el treball:

10. Reforç de la salut laboral a les Corts: creació d’un gabinet de seguretat i higiene amb la creació de llocs de treball de tècnics de prevenció. Funcionament efectiu del Comité de Seguretat i Salut

11. Habilitació d’una sala de descans per al personal

12. Protecció de les treballadores i treballadors que ocupen llocs de treball sensibles a determinats riscos. Modificació de les condicions laborals per garantir la seua seguretat i salut

13. Protecció especial a les treballadores embarassades i adaptació del lloc de treball durant l’embaràs o el període de lactància, quan les condicions de treball puguen perjudicar la seua salut

14. Vigilància efectiva de la salut. Reconeixements mèdics més específics. Els serveis de prevenció han d’investigar les malalties més freqüents en les Corts i les seues causes per a planificar polítiques preventives

Per la conciliació de la vida personal i laboral

15. Ampliació del permís per maternitat, adopció o acolliment. Permisos iguals i intransferibles

16. Augment de les vacances: una setmana per Nadal i una altra per Pasqua

17. Establiment d’una escoleta infantil per als menors a càrrec del personal de les Corts

Per un treball amb qualitat

18. No a l’explotació del personal becari. Eliminació de l’activitat supletòria de les mancances del personal amb becaris.

19. Reforma del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes i de la regulació de les borses de treball, per tal de garantir l’agilitat i transparència en la seua gestió. Funcionament efectiu de la comissió de seguiment del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes

20. Dotació dels mitjans materials i humans necessaris per a la correcta prestació del servei

21. Dret real a la negociació col·lectiva per al funcionariat: establiment de l’obligació de l’administració de complir els acords

22. Reducció de jornada amb tot el salari per a les persones majors de 55 anys. Cura de persones sense autonomia personal: reducció de jornada amb el 100 % de les retribucions

Per un accés a les corts transparent i una promoció interna real i efectiva

23. Oferta d’ocupació pública anual, amb totes les vacants existents

24. Possibilitat de promoció interna per reconversió de places

25. Preparació del personal per a la promoció professional i interna

Per una jubilació digna i amb garanties

26. Jubilació als 30 anys de servei o 60 anys d’edat amb el 100 % de les retribucions

27. Prejubilació voluntària als 55 anys


Membres de la candidatura:

1. Miquel Boronat Cogollos

2. Loles Simón Montesa

3. Merxe Soler Vila

4. Dolors Beneyto Pérez

5. Anna Llinares Egea

6. José Enrique Palerm Eduardo

7. Vicent Josep Puchades Vila

8. Belén Llinares Torregrosa

9. Josep Jaya i Roca

10. Aureli Castelló i Duet

11. Josep Mora Santamaria

8 Octubre 2014 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions, General | , | Deixa un comentari

Resultats de les eleccions al Consell de Personal

Estimats companys i companyes:

Moltes gràcies a tots per la participació en les eleccions al Consell de Personal que vam fer ahir. L’altíssima participació (el 86%) és una demostració més que els vostres representants tenim faena per davant per a respondre a l’interés que heu mostrat tots els treballadors de les Corts en les qüestions laborals i professionals.

Els resultats han segut els següents:

Nombre de vots: 123

UGT: 61
CC OO: 24
STAS-Iv: 23

Vots en blanc: 12
Vots nuls: 3

Representació en el Consell de Personal:
UGT: 5
CC OO: 2
STAS-Iv: 2

Felicitem la secció sindical d’UGT per la seua majoria. Enhorabona també per a CC OO, que ha consolidat la seua representació. Per la nostra banda, l’STAS hem aconseguit un segon representant, amb la qual cosa esperem fer l’esforç necessari per a que el treball del Consell de Personal continue millorant, més encara durant esta legislatura en què tenim tasques molt importants a dur a terme, començant per la nova relació de llocs de treball.

En fi, podeu comptar amb els nostres representants en el Consell de Personal, Merxe Soler i Vicent (Sento) Puchades, i amb la resta de la llista electoral i la secció sindical per a treballar en la millora de les nostres condicions laborals i l’eixamplament de les nostres expectatives professionals.


Els membres del Consell de Personal són (octubre 2010):

Ramón Puchades Bort (UGT)
Amparo Caus Pertegaz (UGT)
Misericordia Martínez Raigal (UGT)
Agustín Ruiz Claramonte (UGT)
Vicent Novella Navarro (UGT)
Mercedes Soler Vila (STAS-Iv)
Vicent Puchades Vilar (STAS-Iv)
Ana Belén Úbeda Barberá (CC OO)
Margarita Massó Guarro (CC OO)

8 Octubre 2010 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions, General | | Deixa un comentari

Eleccions al Consell de Personal: 07.10.2010, de 12:00 a 15:30

Les eleccions al Consell de Personal de les Corts seran dijous 7 d’octubre de 12:00 a 15:30 a la sala Vinatea. Esperem que la participació done com a fruit una representació plural i eficaç de les treballadores i els treballadors en el Consell de Personal, a fi que des de l’STAS pugam dur avant amb més força la nostra tasca d’informació, reivindicació i negociació per a millorar les condicions laborals i professionals del personal de les Corts.

Per tant, vos animem a acudir a les urnes. I, sí, també vos animem que voteu l’STAS-Iv, que vos oferix les propostes de treball següents, que hem inclòs en el nostre programa electoral:

Han passat els quatre anys i tenim de nou unes eleccions sindicals al Consell de Personal de les Corts. Una vegada més STAS-Iv presenta una candidatura. El nostre sindicat és un clàssic en les convocatòries d’eleccions sindicals a les Corts Valencianes, sempre integrats a dins de la Intersindical Valenciana i sempre oferint el nostre treball al servei de les treballadores i treballadors, des d’una perspectiva d’esquerres i valenciana.

En aquestes eleccions se’ns planteja un repte cabdal: el desenvolupament de l’Estatut de personal de les Corts Valencianes. Una vegada establit el marc pel qual ens regirem les treballadores i treballadors de les Corts, cal que el desenvolupament siga un instrument per a la millora de les nostres condicions de treball, i en aquesta etapa és essencial que STAS-Iv estiga present en el nou Consell de Personal, perquè es l’únic sindicat que garanteix transparència i participació dels treballadors en les decisions que ens afecten.

Això ha quedat demostrat en la negociació de l’Estatut de personal de les Corts Valencianes, en què només STAS-Iv va fer una assemblea de treballadors per a decidir si donàvem o no la conformitat a l’Estatut de personal de les Corts.

Som l’únic sindicat que consulta i té en compte l’opinió de les treballadores i treballadors. Ara, tu has de decidir:

Si vols tenir la paraula
Si vols que t’arribe la informació
Si vols participar en les decisions

VOTA STAS-Iv

Aquestes són algunes de les nostres propostes

Per una administració de qualitat
1. Una relació de llocs de treball aprovada per les treballadores i els treballadors
2. Desenvolupament d’un pla de formació específic de les Corts
3. Millora dels canals d’informació de treballadores i treballadors
4. Correcta adscripció del personal als nous cossos creats per l’Estatut de personal
5. Establiment del requisit lingüístic per a l’accés a les Corts
6. Aprovació del Pla d’igualtat de les Corts Valencianes

Per una millora de les retribucions
7. Establiment del complement de carrera professional
8. Triennis iguals per a tots
9. Augment de les bestretes

Per la protecció de la seguretat i salut en el treball
10. Reforç de la salut laboral a les Corts: creació d’un gabinet de seguretat i higiene amb la creació de llocs de treball de tècnics de prevenció. Funcionament efectiu del Comité de Seguretat i Salut
11. Habilitació d’una sala de descans per al personal
12. Protecció de les treballadores i treballadors que ocupen llocs de treball sensibles a determinats riscos. Modificació de les condicions laborals per garantir la seua seguretat i salut
13. Protecció especial a les treballadores embarassades i adaptació del lloc de treball durant l’embaràs o el període de lactància, quan les condicions de treball puguen perjudicar la seua salut
14. Vigilància efectiva de la salut. Reconeixements mèdics més específics. Els serveis de prevenció han d’investigar les malalties més freqüents en les Corts i les seues causes, per a planificar polítiques preventives

Per la conciliació de la vida personal i laboral
15. Ampliació del permís per maternitat, adopció o acolliment. Permisos iguals i intransferibles
16. Horaris d’estiu i de Nadal: reducció horària real
17. Augment de les vacances: una setmana per Nadal i una altra per Pasqua
18. Establiment d’una escoleta infantil per als menors a càrrec del personal de les Corts

Per un treball amb qualitat
19. No a l’explotació del personal becari. Eliminació de l’activitat supletòria de les mancances del personal per part dels becaris.
20. Reforma del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes i de la regulació de les borses de treball, per tal de garantir l’agilitat i transparència en la seua gestió. Funcionament efectiu de la comissió de seguiment del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes
21. Convocatòries de promoció interna pel sistema de concurs prèvies a les ofertes d’ocupació
22. Dotació dels mitjans materials i humans necessaris per a la correcta prestació del servei
23. Dret real a la negociació col·lectiva per al funcionariat: establiment de l’obligació de l’administració de complir els acords
24. A igual treball, igual salari: no a la discriminació per cap raó. Accés de les dones als càrrecs directius i denúncia de les relacions laborals discriminatòries, particularment de l’assetjament sexual i per raó de sexe
25. Reducció de jornada amb el tot el salari per a les persones majors de 55 anys. Cura de persones sense autonomia personal: reducció de jornada amb el 100 % de les retribucions

Per un accés a les Corts transparent i una promoció interna real i efectiva
26. Oferta d’ocupació pública anual, amb totes les vacants existents
27. Possibilitat de promoció interna per reconversió de places
28. Preparació del personal per a la promoció professional i interna

Per una jubilació digna i amb garanties
29. Jubilació als 30 anys de servei o 60 anys d’edat amb el 100 % de les retribucions
30. Prejubilació voluntària als 55 anys

[L’STAS, per tal de contribuir a la sostenibilitat ambiental i ecològica, no fa una distribució massiva del seu programa imprés en paper, sinó que l’envia a través de la xarxa.]


Membres de la candidatura:

1. Soler Vila, Mercedes
2. Puchades Vila, Vicent
3. Boronat Cogollos, Miquel
4. Beneyto Pérez, Dolors
5. Llinares Egea, Anna
6. Garcia Rubio, Isabel
7. Cervera Lino, Francisca
8. Doménech Vicedo, Jordi
9. Palerm Eduardo, José Enrique
10. López Surroca, Pilar
11. Mateo Montañés, Antonio

6 Octubre 2010 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions, General | , | Deixa un comentari