Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Per al 2016

Ja hem pensat els bons propòsits per a l’any que ve. El canvi polític que hi ha hagut enguany en les Corts mos ha permés revifar l’activitat de la negociació laboral en l’administració parlamentària. Al mes de juny estàvem en «L’últim no res» (11.06.2015), però hi va haver uns quants canvis polítics (i uns recanvis en el Consell de Personal). Llavors, amb una primera reunió amb el nou president de les Corts (21.07.2015) i amb la ronda de reunions posterior (24.07.2015) vam poder tornar a proposar, i esta volta anava de bo, les iniciatives de millora laboral i professional pendents durant anys de reivindicació sense interlocutors polítics realment interessats en la millora de l’administració parlamentària.

No tot són flors i violes, perquè no s’han modificat encara totes les inèrcies de més de vint anys d’una administració parlamentària apedaçada que només atenia interessos polítics i personals canviants o conjunturals. Constatàrem que els primers canvis de l’RLT en esta nova etapa es van correspondre massa amb la pràctica habitual de les èpoques anteriors, que toquetejaven, en general, els llocs de l’RLT sense informació ni justificació. Per sort, la protesta que vam fer per eixa actuació va tindre ressò en els nous polítics de la Mesa de les Corts i pareix que treballarem en una revisió àmplia i fonamentada de les necessitats laborals i professionals de l’administració parlamentària.

La dinàmica negociadora actual (07.10.2015) oferix una perspectiva diferent i les possibilitats van concretant-se. Una mostra d’això és que ha començat a intaurar-se la carrera professional (20.10.2015). No obstant, sembla que això no mos estalviarà entrebancs i retards injustificats, com s’està esdevenint amb la reclassificació del grup E al C2. En tot cas, a partir del dia 11 de gener continuarem avançant en la nova dinàmica de treball. Esperem que l’arbre dels desitjos que hem plantat per a l’any que ve tinga arrels fortes i profundes i que done bons fruits.

30 Desembre 2015 Posted by | General, Laboral | | 1 comentari

La paga extra del 2012

Pel que fa a la part meritada de la paga extra de 2012 que no vam cobrar, tal com podem llegir en el web de l’STAS:

Intersindical Valenciana recomana que presenteu una reclamació administrativa de cobrament el més aviat possible, per tal de començar la via individual per aconseguir l’extensió dels efectes de les sentències a totes les persones que treballen a la Generalitat.


La secció sindical de les Corts Valencianes hem adaptat per a la nostra administració el model que oferixen per als treballadors i treballadores de la Generalitat valenciana. Ací el teniu en format .doc (Word): model de reclamació.

A més a més, tal com indica el web de l’STAS:

Posem a la vostra disposició els nostres serveis jurídics per tal de dur endavant la tramitació de la reclamació. Si voleu que tramitem el vostre cas recordeu que heu de fer el següent:
• Presentar en un registre d’entrada de la Generalitat [en el cas de les Corts, en el seu registre d’entrada mateix] la reclamació que adjuntem a aquesta carta. Si la presenteu, recordeu que heu de seguir tota la tramitació fins el final, siga amb el nostre Sindicat o siga amb un altre servei jurídic.
• Fer-nos arribar una còpia de la reclamació, així com la teu adreça postal, l’e-mail o correu electrònic, i el telèfon de contacte, d’una de les següent maneres:
• En persona a les seus d’Intersindical Valenciana.
• Escanejada, per correu electrònic a l’adreça: pagaextra@intersindical.org
• Per correu postal certificat
Les persones que confien la tramitació de les reclamacions als nostres serveis jurídics rebran instruccions sobre el que s’ha de fer a continuació. Per a l’afiliació a Intersindical Valenciana aquest procediment és gratuït.

 

14 Abril 2014 Posted by | 2 - Documents, General, Laboral, Models, Retribucions | | Deixa un comentari

Els serveis mínims de les Corts Valencianes

Per a la vaga del dimecres 14 de novembre del 2012, contra les retallades injustes, la destrucció de l’estat social i de dret i l’estafa de la crisi, les Corts valencianes i les forces sindicals hem acordat els serveis mínims següents:

Serveis mínims 2012.11.14

Serveis mínims en les Corts valencianes

—————————————–

¡Vaga general!

12 Novembre 2012 Posted by | General, Laboral | , | Deixa un comentari

De negre / 4

Ens tornem a concentrar simbòlicament davant de les Corts contra les retallades injustes de les prestacions i dels serveis socials. Els governants del Partit Popular, a més d’incomplir compromisos i acords pactats i aprovats, estan utilitzant la crisi general, provocada per les seues polítiques de bambolla financera, urbanística i del turisme de fanfàrria, per a fer pagar als treballadors i treballadores la factura de la «festa» permanent en què vivia —i viu encara— una petita part de la societat per damunt de les possibilitats de la resta.

Divendres de negre

Divendres de negre contra les retallades injustes convocada pel Consell de Personal davant de les Corts

7 Setembre 2012 Posted by | 1 - Consell de Personal, 4 - Sindicats, General, Laboral, Mobilitzacions | | Deixa un comentari

Reprenem les concentracions

Passades les vacances d’estiu, malauradament, res no ha millorat i les polítiques públiques (valenciana, espanyola i europea)  continuen fent el clot més gran.  Continuem, doncs, amb la nostra protesta.

Divendres de negre

Convocatòria del Consell de Personal per a demà divendres 7 de setembre del 2012.

6 Setembre 2012 Posted by | 1 - Consell de Personal, 4 - Sindicats, General, Laboral, Mobilitzacions | | Deixa un comentari

Resultats de les eleccions al Consell de Personal

Estimats companys i companyes:

Moltes gràcies a tots per la participació en les eleccions al Consell de Personal que vam fer ahir. L’altíssima participació (el 86%) és una demostració més que els vostres representants tenim faena per davant per a respondre a l’interés que heu mostrat tots els treballadors de les Corts en les qüestions laborals i professionals.

Els resultats han segut els següents:

Nombre de vots: 123

UGT: 61
CC OO: 24
STAS-Iv: 23

Vots en blanc: 12
Vots nuls: 3

Representació en el Consell de Personal:
UGT: 5
CC OO: 2
STAS-Iv: 2

Felicitem la secció sindical d’UGT per la seua majoria. Enhorabona també per a CC OO, que ha consolidat la seua representació. Per la nostra banda, l’STAS hem aconseguit un segon representant, amb la qual cosa esperem fer l’esforç necessari per a que el treball del Consell de Personal continue millorant, més encara durant esta legislatura en què tenim tasques molt importants a dur a terme, començant per la nova relació de llocs de treball.

En fi, podeu comptar amb els nostres representants en el Consell de Personal, Merxe Soler i Vicent (Sento) Puchades, i amb la resta de la llista electoral i la secció sindical per a treballar en la millora de les nostres condicions laborals i l’eixamplament de les nostres expectatives professionals.


Els membres del Consell de Personal són (octubre 2010):

Ramón Puchades Bort (UGT)
Amparo Caus Pertegaz (UGT)
Misericordia Martínez Raigal (UGT)
Agustín Ruiz Claramonte (UGT)
Vicent Novella Navarro (UGT)
Mercedes Soler Vila (STAS-Iv)
Vicent Puchades Vilar (STAS-Iv)
Ana Belén Úbeda Barberá (CC OO)
Margarita Massó Guarro (CC OO)

8 Octubre 2010 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions, General | | Deixa un comentari

Fraus en les Corts Valencianes

Sabem que en les Corts Valencianes passen coses ben estranyes i estrambòtiques, tant dins com fora de l’hemicicle. La setmana que ve en tractarem alguna d’eixes que mos fa la Mesa de tant en tant, que semblen d’una altra època i que recorden allò de la part contractant de la primera part serà considerada com la part contractant, etc., amb què tant feien riure els Germans Marx. Per contra, la notícia del diari El País d’ahir (10.09.2009) no fa gens de gràcia:

Dos empleats d’una contracta defrauden 20.000 euros a les Corts

Miguel Olivares – Valencia

Dos empleats de Specialist Computer Centres (SCC), una empresa contractada per les Corts Valencianes durant la passada legislatura per a ocupar-se del manteniment dels ordinadors portàtils i els telèfons mòbils dels diputats, van defraudar suposadament a les Corts una quantitat al voltant de 20.000 euros a través d’un negoci paral·lel de tràfic de telèfons mòbils que oferien en línia als funcionaris i altres treballadors del parlament autonòmic.

[…]

Fonts parlamentàries suggerixen que el frau revela l’escassa fiabilitat dels mecanismes de control intern que apliquen les Corts de forma quotidiana.

[…]

11 Setembre 2009 Posted by | General | , | Deixa un comentari

Els alts càrrecs de la Generalitat valenciana abans que els ciutadans

Els alts càrrecs de l’administració —nomenats pels caps polítics— haurien de tindre la funció d’orientar i aplicar les polítiques de l’administració decidides pel govern de torn. A més, però, sembla que tenen una utilitat més directa: actuar com a forces d’interposició entre els representants polítics del parlament i els seus representats, entre els ciutadans i els que es suposa que són els seus representants polítics.

¿Com es pot considerar que les comissions són públiques si s’hi nega l’accés en igualtat de condicions al «públic», és a dir, als ciutadans? L’activitat parlamentària dels diputats i diputades ¿és una activitat adreçada als ciutadans? Pensem que sí, que això és la democràcia, ¿per què pensa, doncs, la presidenta de les Corts valencianes que els alts càrrecs de l’administració tenen més dret que la resta de ciutadans a accedir a les dependències de les Corts? Amb eixes decisions, ¿a qui representen les Corts? Amb eixes decisions, ¿són encara «la nostra veu»?

Els ciutadans n’hauríem de prendre bona nota, ja que la presidenta de les Corts acaba d’establir que l’accés a les comissions no és públic i democràtic, sinó restringit i classista: primer hi podran accedir els alts càrrecs de l’administració de La Generalitat. Després, si hi ha algun lloc buit, la resta de la humanitat.

A continuació, la resolució que establix que, en les Corts Valencianes, els alts càrrecs de la Generalitat valenciana són més iguals que la resta dels ciutadans.


Resolució de caràcter general 1/VII sobre l’assistència de públic a les comissions

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

L’article 63.1 del RC estableix que «Les sessions de les comissions seran públiques. Podran assistir els representants degudament acreditats dels mitjans de comunicació social, excepte quan aquelles tinguen caràcter secret». Els punts 2 i 3 d’aquest article determinen quines comissions són de caràcter secret.

En virtut del que estableix l’article 63.1 del RC, i sense perjudici del que determinen els punts 2 i 3 d’aquest article, els representants acreditats dels mitjans de comunicació social poden tenir accés a les sessions de les comissions que no tinguen caràcter secret i, a més, en compliment del que disposen els articles 94 i següents, en les publicacions oficials de Les Corts, de forma especial en el diari de sessions de comissió i en la pàgina web, s’insereixen íntegrament aquestes sessions.

No obstant això, i davant de les peticions que últimament es produeixen per part de diversos ciutadans per a assistir a algunes sessions de les comissions i la carència d’una norma reglamentària que regule aquesta assistència, es fa necessària la promulgació d’una resolució de caràcter general que, en desenvolupament del que disposa l’article 63 del RC, establesca la norma necessària.

Per això, fent ús de les facultats que em concedeix l’article 31.2 del RC, oït el parer favorable de la Mesa i de la Junta de Síndics, aquesta Presidència ha resolt determinar les normes que regiran per a l’assistència de públic a les sessions de comissió que tinguen caràcter públic, sense perjudici del que estableix l’article 63.2 i 63.3 del Reglament de la cambra i de la presència dels representants acreditats dels mitjans de comunicació social i alts càrrecs de l’administració que també, amb alguna freqüència, desitgen acudir-hi i que són les següents:

1. Sense perjudici del que estableix l’article 63, en els seus punts 2 i 3, els representants degudament acreditats dels mitjans de comunicació social tindran prioritat per a assistir a les sessions de comissió i ocuparan la tribuna existent a les sales A, B i C que se’n considera d’ús exclusiu i per tant Tribuna de Premsa.

2. Els alts càrrecs de l’administració de La Generalitat i públic en general que desitgen assistir a una sessió de comissió hauran de sol·licitar-ho mitjançant un escrit dirigit a la presidència de la comissió, a través del Registre de Les Corts, amb una antelació, com a mínim, de dos dies hàbils, acompanyant la petició, aquestos últims, d’una fotocòpia del document nacional d’identitat.

3. La presidència de la comissió ostenta la facultat d’autoritzar o no l’assistència del públic en general a la comissió atesa la limitació d’espai de la sala, sense perjudici que, en tot cas, hauran de prevaldre les peticions dels alts càrrecs de l’administració de La Generalitat.

En aquest sentit la presidència de la comissió podrà ordenar l’habilitació de fins a un màxim de cinc seients, que se situaran davant de la Tribuna de Premsa de manera que no envaesquen la zona reservada als diputats.

4. La presidència de la comissió vetlarà pel manteniment de l’orde de les tribunes no permetent que els qui les ocupen donen mostres d’aprovació o desaprovació i haurà d’expulsar immediatament de la sala els qui pertorben l’orde o falten a les degudes maneres requerint per a això, si calguera, la presència dels serveis de la cambra.

En aquest últim cas, la presidència de la comissió informarà tot seguit a la Presidència de Les Corts perquè, si de cas, adopte les mesures oportunes.

Disposició final. Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Butlletí Oficial de Les Corts, BOC.

Palau de les Corts

València, 12 de maig de 2009

La presidenta
María Milagrosa Martínez Navarro

21 Mai 2009 Posted by | 2 - Documents, General, Resolucions | | Deixa un comentari

Estatut de personal (finalment, per ara) i concursos d’interinitat

Ens acaben de tornar a fer un canvi en la convocatòria de la pròxima reunió de la ponència de l’Estatut de Personal. Serà demà, 21 de maig del 2009, a les 13:00. Tractarem el títol VII, règim disciplinari. Ací teniu l’esborrany [PDF]; les nostres les propostes més avall en el l’apunt anterior.

Mentrestrant, s’ha resolt el concurs d’arxiver/ra bibliotecari/cària documentalista (lloc 4.301), que s’havia convocat posteriorment al de transcripció correcció (lloc 3.411). El reglament que s’hi ha aplicat és el mateix, eixe que no valora mèrit, capacitat ni experiència, eixe que hem denunciat reiteradament que és deficient, eixe que li hem demanat a la Mesa de les Corts que corregixca. La demanda només ha tingut un efecte: que s’ha paralitzat el procés del lloc 3.411. Sembla que no ha tingut més conseqüències, ja que no s’ha convocat la comissió de seguiment del reglament ni tenim cap notícia que s’estiga treballant en corregir-lo i millorar-lo, tot i que podem estar segurs que deuen estar fent-ho, ¿no?

20 Mai 2009 Posted by | 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, EBEP, General, Laboral | , | Deixa un comentari

Estatut de personal. Última hora.

Acabem de rebre la convocatòria per a una pròxima reunió de la ponència de l’Estatut de Personal el dia 18, a les 10 hores 21 a les 17:00 [ens comuniquen a les 14:10]. Tractarem el títol VII, règim disciplinari. Ací teniu l’esborrany [PDF]; les nostres les propostes més avall.

Seguirem informant.


APORTACIONS DE L’STAS A L’ESBORRANY DE L’ESTATUT DE PERSONAL DE LES CORTS VALENCIANES

Títol VII: Règim disciplinari

Pel que fa a l’article 4, les faltes disciplinàries, caldria desenvolupar-lo més, tenint en compte el títol X de l’esborrany de la Llei de la funció pública valenciana.

Concretament, l’apartat b:

« Las manifestaciones ofensivas hechas en contra de la actitud o actuación de cualquier diputado, así como las efectuadas en contra de cualquier opinión política y sus representantes, dentro del recinto de Les Corts Valencianes. »

És una novetat que no hem vist en cap dels estatuts de personal d’altres parlaments que hem pogut consultar. Caldria especificar-ho i concretar-ho molt més, o en tot cas, eliminar-ho.

Caldria també esmentar els recursos, la cancel·lació de les anotacions relatives a les sancions en l’expedient personal i la prescripció de les sancions. I també es podria incloure el dret supletori.

— Proposem afegir un tercer punt en l’article 7 :

« 3. Les sancions disciplinàries seran anotades en l’expedient personal del funcionari, amb indicació de les faltes que les van motivar.»

— I també proposem afegir els articles següents:

« Article 10. Recursos
1. Contra les sancions imposades per la letrada o el lletrat major podran presentar-se recurs d’alçada davant de la Mesa de Les Corts Valencianes.

2. Aquest recurs podrà interposar-se en el termini màxim d’un mes, i s’entendrà tàcitament desestimat pel transcurs del mateix termini.

3. Contra les sancions imposades per la Mesa de Les Corts Valencianes, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, o directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb allò establert en la legislació específica d’aplicació.

Article 11. Prescripció de les sancions i cancel·lació de les anotacions

1. Les infraccions molt greus prescriuran als 3 anys, les greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als 3 anys, les imposades per faltes greus als 2 anys i les imposades per faltes lleus a l’any.

El termini de prescripció començarà a comptar-se des que la falta s’haguera comés, i des del cessament de la seua comissió quan es tracte de faltes continuades. El de les sancions, des de la fermesa de la resolució sancionadora.

2. Les anotacions de les sancions disciplinàries en l’expedient personal del funcionari podran ser cancel·lades, una vegada transcorregut un període de temps equivalent al de la prescripció de la falta, sempre que no s’haguera incoat contra el funcionari o la funcionària un nou expedient que done lloc a sanció. La cancel·lació produirà plens efectes, inclosos els d’apreciació de reincidència.»

Article 12. Dret supletori
En les matèries regulades per aquest títol, s’aplicarà, amb caràcter supletori, la Llei de la funció pública Valenciana, l’EBEP i la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

15 Mai 2009 Posted by | EBEP, General, Laboral | | 1 comentari