Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

L’última mesa, l’última assemblea i el nou any

nadal-2016

L’última reunió de la Mesa Negociadora de les Corts (dimecres 14.12.2016) va tindre un resultat que podem considerar mínimament correcte, perquè vam arribar on havíem previst. Malauradament, la nostra faena, la dels sindicats i del Consell de Personal, no ha donat per a més.

Sense dubte, la secció sindical de l’STAS i la resta de sindicats tenim una part ben important de la responsabilitat en les confusions conceptuals que s’han produït durant les negociacions. També som en part responsables dels endarreriments a l’hora d’elaborar documents i d’arribar a acords. Responsables de tot un poc, vaja, però també de la faena feta, del que hem aconseguit dur avant durant este any passat. Perquè hi ha un esforç que no es veu, la dedicació durant moltes setmanes i mesos —amb molta voluntat i no tanta traça, d’acord— per a intentar moure i espentar la part política i institucional, per a provar de canviar inèrcies o per a mirar de salvar els obstacles de l’immobilisme acomodatici.

En resum, a pesar d’haver necessitat un poc més de negociació de l’esperada, vam aconseguir pactar el nou text sobre les gratificacions per serveis extraordinaris. Tot i que sempre serà un acord millorable, el vam firmar. Suposem que no tardarà massa a ser publicat i, per tant, vigent.

Hi havia altres qüestions que estaven més avançades i que es van resoldre més fàcilment, com ara l’acord sobre l’aplicació i instauració definitiva de la carrera professional en les Corts. En canvi, pel que fa a l’acord retributiu, un petit problema de papers el va deixar pendent de firma.

Posteriorment, el Consell de Personal va convocar una assemblea informativa (dijous 22.12.2016) per a fer un resum i una avaluació de l’any de negociacions. Vam comprovar que també els treballadors i treballadores presents consideraven que el balanç, que podria semblar important comparat amb legislatures anteriors, era molt pobre si teníem em compte les mancances organitzatives, laborals i professionals que s’arrosseguen des de fa uns quants lustres.

Per tant, el balanç del primer any es deslluïx perquè sembla evident que la regulació de les gratificacions sobre els serveis extraordinaris no havia d’haver absorbit la negociació durant quasi un any, si tenim en compte que els serveis extraordinaris són puntuals i, en canvi, hi ha mancances i necessitats que són molt més importants i que mos afecten diàriament des de fa molt de temps.

Per a l’any que s’acosta, doncs, per a eixa nova temporada negociadora, hem pensat que podem començar a tractar les mancances en la provisió de les vacants i la revisió de la plantilla i de la nova relació de llocs de treball (RLT) que necessita les Corts per a millorar, modernitzar-se i adaptar-se al que volem que siga una administració democràtica per al segle XXI.

A tall d’exemple, podem pensar en l’adaptació a l’administració digital, els avanços en conciliació laboral, l’adopció de les possibilitats que oferixen el teletreball, el treball compartit i totes les adaptacions possibles d’ocupació inclusiva, les millores en els permisos de maternitat i paternitat, la revisió de l’ergonomia, la salubritat i la seguretat dels llocs de treball, l’aprofundiment en les possibilitats de la flexibilitat horària… I més adaptacions i innovacions que s’haurien d’anar incorporant a l’activitat quotidiana de les Corts.

En suma, tanquem aixina l’any i desitgem que el descans de Nadal i el nou any mos recarreguen les bateries per a continuar negociant i implantant totes les millores laborals i professionals que necessiten les Corts.

30 Desembre 2016 Posted by | General | 1 comentari