Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Revisió del RSPICV

Després de la reunió (13.10.2014) de la mesa tècnica que tracta la revisió del Reglament de selecció de personal interí de les Corts Valencianes, on les seccions sindicals vam aportar propostes i esmenes a una proposta inicial de la Mesa de les Corts, han enviat ara versió revisada de la seua proposta. L’haurem de tractar en una reunió dilluns que ve a les 10:30.

No cal dir que pel poc que hem pogut vore de moment, a pesar d’algunes millores i correccions, continua mantenint mancances formals i de fons que els haurem de fer notar. En el DSC podeu trobar els documents següents:

Els companys de la secció sindical de l’STAS esperem les vostres esmenes i propostes sobre el nou document presentat per la Mesa de les Corts.

30 Octubre 2014 Posted by | 2 - Documents, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General, Laboral | | Deixa un comentari

Desaparició de l’Àrea Econòmica

La Mesa de les Corts, després de rebre el criteri negatiu (veg. PDF) del Consell de Personal relatiu a l’eliminació de l’Àrea Econòmica i la creació de la intervenció i del servei econòmic, ha continuat avant amb la seua intenció i ha tramés al Consell de Personal de nou la proposta, ara amb la descripció de les funcions dels llocs de treball afectats (veg. la proposta).

No cal dir que la secció de l’STAS compartix el criteri negatiu (veg. PDF) emés per l’anterior Consell de Personal. L’actual Consell de Personal tindrà demà una conversa amb els treballadors i treballadores de l’Àrea Econòmica per a tractar eixa modificació. Al mateix temps, la secció de l’STAS està estudiant el document i els comentaris i propostes que ens està fent arribar el personal de les Corts.

29 Octubre 2014 Posted by | 1 - Consell de Personal, 2 - Documents, Laboral, RLT | | Deixa un comentari

S’ha constituït el nou Consell de Personal

El Consell de Personal eixit de les eleccions del passat 14 d’octubre ha tingut hui la primera reunió. Tal com establix el reglament del consell, la mesa d’edat ha dirigit l’elecció dels càrrecs del consell:

  • Presidència: Ramón Puchades Bort (UGT)
  • Vicepresidència: Miquel Boronat Cogollos (STAS)
  • Secretaria: Amparo Caus Pertegaz (UGT)
  • Vicesecretaria: José Luis Camacho Ordóñez (CCOO)

La resta de membres són:

  • M.ª del Mar Beltrán Galí (CAP)
  • Ramón Josep Cebriá Pacual (CAP)
  • José Pascual Ribot Aguado (UGT)
  • Loles Simón Montesa (STAS)
  • Merxe Soler Vila (STAS)

Després de l’elecció hem començat a parlar sobre els temes que haurem de tractar pròximament. En primer lloc, la renovació dels representants en els òrgans on el Consell de Personal nomena representants. A continuació, i més urgent encara, haurem de tractar (en el Consell de Personal i amb tots els treballadors i treballadores) la proposta de la Mesa de les Corts de remodelació del servei econòmic i les modificacions que pretenen introduir en la relació de llocs de treball.

I encara hi ha més qüestions pendents i propostes que haurem de tractar com més prompte millor. En qualsevol cas, en este nou consell, l’STAS es proposa dur avant la seua tasca millorant la informació que rebran els treballadors i treballadores i els canals de comunicació i proposta a l’abast del personal de les Corts, tant amb assemblees com a través de qualsevol mitjà al nostre abast.

28 Octubre 2014 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions | 1 comentari

S’ajorna la mesa tècnica del 22.10.2014

Per una de les causes justificades que reclamem que es detallen en algun apartat en el Reglament de selecció de personal interí de les Corts Valencianes (RSPICV), com és el cas d’una malaltia d’un membre de la mesa (el lletrat), s’ajorna la reunió de la mesa tècnica de demà, que havia de continuar amb la revisió del RSPICV i reprendre la qüestió de la carrera professional.

En tot cas, l’ajornament no paralitza el procés de revisió, proposta i esmena sobre el RSPICV, en què els treballadors i treballadores de les Corts esteu participant a partir de l’esborrany proveït per la Mesa de les Corts com del document de treball que estem elaborant i reelaborat en la secció sindical de l’STAS.

21 Octubre 2014 Posted by | 2 - Documents, 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General, Laboral | , | Deixa un comentari

Eleccions al Consell de Personal (2014): resultats

La candidatura de l’STAS en les Corts agraïm la participació dels treballadors i treballadores en el procés d’elecció dels membres del Consell de Personal. Heu participat durant la conformació de les candidatures i, més important encara, a l’hora de votar.

Heu decidit que l’STAS tinga més presència en el Consell de Personal. La faena feta al llarg d’estos quatre anys vos ha decidit a augmentar la responsabilitat de l’STAS. Això ens obliga a millorar la tasca reivindicativa i la nostra pràctica permanent d’informació, comunicació i col·laboració amb el personal de les Corts, tant personalment, com en assemblees o a través del correu electrònic dels nostres representants en el Consell de Personal:

Miquel Boronat Cogollos (mboronat@corts.es)

Loles Simón Montesa (dsimon@corts.es)

Merxe Soler Vila (msoler@corts.es)

Felicitem, és clar, la llista més votada, UGT, i la resta de candidatures, CAP i CCOO, amb les quals conformarem un consell de personal ben variat que desitgem que siga capaç d’atendre millor encara les nostres necessitats laborals i professionals.

 

Els resum dels resultats és el següent:

  vots membres del CP
UGT 41 3
STAS-Iv 33 3
CAP 23 2
CCOO 15 1
Vots en blanc 10
Vots nuls 1
Totals 123 (sobre 150) 9
Participació 82%

15 Octubre 2014 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions, General | Deixa un comentari

Eleccions al Consell de Personal: 14.10.2014, de 12:00 a 15:30

Les eleccions al Consell de Personal de les Corts seran dimarts 14 d’octubre de 12:00 a 15:30 a la sala Vinatea. Les treballadores i els treballadors necessitem un Consell de Personal plural i amb una representació ben ampla. Així serà com els companys de la candidatura de l’STAS podrem dur avant les nostres tasques habituals d’informació, reivindicació i negociació, sempre mirant de millorar les condicions laborals i professionals del personal de les Corts.

Vos animem a participar en el procés d’elecció dels membres del Consell de Personal. Les retallades econòmiques i socials i la gestió millorable de la Mesa de les Corts actual en els àmbits laborals i professionals requereixen més intervenció i més mobilització dels treballadors i treballadores de les Corts. Enguany hi ha més candidatures que mai. Independentment del resultat electoral, l’actuació de l’STAS-Iv sempre contribuirà a afavorir l’extensió del debat i l’ampliació de la col·laboració activa i directa dels treballadors i treballadores en la tasca del Consell de Personal.

Per a dur avant el programa de millora ample i divers que vos adjuntem, L’STAS-Iv vos proposa una candidatura oberta a les vostres propostes a través de tots els canals d’informació i comunicació que tenim al nostre abast. Hi ha molts reptes pendents, i en vindran de nous, i cal que el Consell de Personal tinga la força de la vostra participació. Com sempre, vosaltres decidiu:

És la teua paraula

És la teua informació

Són les teues decisions

VOTA STAS-Iv


Algunes de les nostres propostes per al nou període:

Per una administració de qualitat:

1. Una relació de llocs de treball revisada i aprovada per les treballadores i els treballadors

2. Desenvolupament d’un pla de formació específic de les Corts

3. Millora dels canals d’informació de treballadores i treballadors

4. Correcta adscripció del personal als nous cossos creats per l’Estatut de personal de les Corts

5. Establiment del requisit lingüístic per a l’accés a les Corts

6. Aprovació del Pla d’igualtat de les Corts Valencianes

Per una millora de les retribucions:

7. Establiment del complement de carrera professional

8. Triennis iguals per a tots

9. Augment de les bestretes

Per la protecció de la seguretat i salut en el treball:

10. Reforç de la salut laboral a les Corts: creació d’un gabinet de seguretat i higiene amb la creació de llocs de treball de tècnics de prevenció. Funcionament efectiu del Comité de Seguretat i Salut

11. Habilitació d’una sala de descans per al personal

12. Protecció de les treballadores i treballadors que ocupen llocs de treball sensibles a determinats riscos. Modificació de les condicions laborals per garantir la seua seguretat i salut

13. Protecció especial a les treballadores embarassades i adaptació del lloc de treball durant l’embaràs o el període de lactància, quan les condicions de treball puguen perjudicar la seua salut

14. Vigilància efectiva de la salut. Reconeixements mèdics més específics. Els serveis de prevenció han d’investigar les malalties més freqüents en les Corts i les seues causes per a planificar polítiques preventives

Per la conciliació de la vida personal i laboral

15. Ampliació del permís per maternitat, adopció o acolliment. Permisos iguals i intransferibles

16. Augment de les vacances: una setmana per Nadal i una altra per Pasqua

17. Establiment d’una escoleta infantil per als menors a càrrec del personal de les Corts

Per un treball amb qualitat

18. No a l’explotació del personal becari. Eliminació de l’activitat supletòria de les mancances del personal amb becaris.

19. Reforma del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes i de la regulació de les borses de treball, per tal de garantir l’agilitat i transparència en la seua gestió. Funcionament efectiu de la comissió de seguiment del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts Valencianes

20. Dotació dels mitjans materials i humans necessaris per a la correcta prestació del servei

21. Dret real a la negociació col·lectiva per al funcionariat: establiment de l’obligació de l’administració de complir els acords

22. Reducció de jornada amb tot el salari per a les persones majors de 55 anys. Cura de persones sense autonomia personal: reducció de jornada amb el 100 % de les retribucions

Per un accés a les corts transparent i una promoció interna real i efectiva

23. Oferta d’ocupació pública anual, amb totes les vacants existents

24. Possibilitat de promoció interna per reconversió de places

25. Preparació del personal per a la promoció professional i interna

Per una jubilació digna i amb garanties

26. Jubilació als 30 anys de servei o 60 anys d’edat amb el 100 % de les retribucions

27. Prejubilació voluntària als 55 anys


Membres de la candidatura:

1. Miquel Boronat Cogollos

2. Loles Simón Montesa

3. Merxe Soler Vila

4. Dolors Beneyto Pérez

5. Anna Llinares Egea

6. José Enrique Palerm Eduardo

7. Vicent Josep Puchades Vila

8. Belén Llinares Torregrosa

9. Josep Jaya i Roca

10. Aureli Castelló i Duet

11. Josep Mora Santamaria

8 Octubre 2014 Posted by | 1 - Consell de Personal, Eleccions, General | , | Deixa un comentari