Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

De negre / 3

Hui també hem fet la nostra petita concentració contra les retallades injustes amb què «ells» pretenen resoldre la «nostra» crisi derivada del fet que «ells» tenen el privilegi de viure per damunt de les possibilitats de la majoria. N’hi ha crisi, però s’ho cobren igualment: cotxes oficials, assessors i assessores, secretaris i secretàries —per no discriminar sexualment, és clar—, despatxos oficials, dietes per desplaçament, dietes per residència, acumulació de càrrecs amb les remuneracions corresponents, telèfons mòbils, evasió fiscal amb recompensa, pagaments amagats en paradisos fiscals, subvencions empresarials a dit, adjudicacions i contractacions a dit, desregulació bancària i financera, privatització dels serveis públics, partidisme institucional, precarització laboral, dèficits públics sense responsables… Un dia de dol setmanal és el mínim que podem manifestar.

Divendres de negre en les Corts

Divendres de negre contra les retallades injustes convocada pel Consell de Personal davant de les Corts

27 Juliol 2012 Posted by | 1 - Consell de Personal, 4 - Sindicats, General, Laboral, Mobilitzacions | | Deixa un comentari

Divendres de negre

Esta setmana, foto de negre contra la funcionariofòbia, una fòbia d’origen polític que escampen cínicament algunes declaracions i iniciatives de coneguts dirigents de la cosa pública, dirigents que moltes voltes són precisament els responsables d’adoptar i imposar polítiques de mala gestió de l’administració pública. Per tant, després de la manifestació multitudinària d’ahir pels carrers de València, hui hem continuat a fer la mitja hora de protesta contra les retallades amb una concentració davant de la seu de les Corts Valencianes.

Concentració de negre contra les retallades injustes convocada pel Consell de Personal davant de les Corts

20 Juliol 2012 Posted by | 1 - Consell de Personal, 4 - Sindicats, General, Laboral, Mobilitzacions | , | Deixa un comentari

Per unes retallades socialment justes

Dijous passat, els treballadors i treballadores de les Corts anàvem de negre contra la funcionariofòbia; divendres mos concentràrem simbòlicament a l’entrada del palau contra les retallades injustes que estan duent a terme els governs valencià i espanyol. Contra les retallades injustes, és a dir, contra totes les que degraden o eliminen els serveis públics, que obliden els deures de l’estat social i de dret, contra els retalls que mantenen l’equitat, contra les disposicions dels governs que impedixen una redistribució social justa de la riquesa de la societat.

Concetració 14.07.2012

Concentració contra les retallades injustes convocada pel Consell de Personal davant de les Corts.

Demà, dijous, convocats pels sindicats i pel Consel de Personal, participarem en una manifestació (València: 19:30, Institut Lluís Vives) contra totes eixes retallades. Tornarem a dur les samarretes vermelles contra el malbaratament dels diners públics i a favor d’unes retallades socialment justes en què estem disposats a coŀlaborar (veg. DSC: 13.01.2012 i 28.11.2011): «¡Això ho pague jo!». Despús-demà, divendres, mos tornarem a concentrar, esta vegada vestits de negre, contra les retallades injustes i contra la funcionariofòbia, davant la porta del palau de les Corts (10:00 – 10:30).

18 Juliol 2012 Posted by | 1 - Consell de Personal, 4 - Sindicats, General, Mobilitzacions | , | Deixa un comentari

La Intersindical rebutja les retallades

Els sindicats de la funció pública rebutgen les retallades i anuncien mobilitzacions per a divendres

Intersindical Valenciana, UGT, CCOO, CSI-F i FSES convoquen concentracions davant els centres de treball el divendres 13 de 10:00 a 10:30. Hi haurà també concentracions a les 12:00 davant la Delegació del govern de València i la Subdelegació d’Alacant.

El nou pla de retallades presentat avui pel president del Govern, Mariano Rajoy, constitueix segons el parer dels sindicats amb presència a la Mesa General de la Funció Pública Valenciana (UGT, CCOO, CSI-F, FSES i INTERSINDICAL VALENCIANA) una agressió sense precedents, no ja als drets de les empleades i empleats públics, sinó al conjunt de persones treballadores, persones en atur i, especialment, als fonaments que van fer possible la Constitució, i la pròpia democràcia.

El govern acata les imposicions directes realitzades després del rescat del sector financer

Sota l’excusa de la crisi es pretén vulnerar una vegada més la llei, és a dir, l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics, aprovat per absolut consens de tot l’arc parlamentari el 2007. Se substitueix el dret a la negociació coŀlectiva per la imposició autoritària. I això es fa per acatar les imposicions directes realitzades després del rescat del sector financer espanyol.

La suspensió de la paga de Nadal, la destrucció d’un important nombre de llocs de treball públics, l’anunci d’un nou increment en la jornada de treball, per justificar l’acomiadament del personal interí i temporal, etc, sembla que són, amb la resta de mesures anunciades per Rajoy, les condicions que imposa la UE per al citat rescat financer.

Per això, davant tals agressions, els sindicats hem convocat amb caràcter d’urgències concentracions a les portes de tots els centres de treball de les diferents administracions públiques i empreses del sector públic el proper divendres, 13 de juliol, de 10 a 10:30 hores.

Així mateix, es realitzaran concentracions a les 12:00 a València i Alacant davant la Delegació del Govern (c/ Colom) i la Subdelegació del Govern (pl. Muntanyeta), respectivament.

La setmana vinent hi haurà reunions d’abast estatal per preparar les mobilitzacions a desenvolupar.

Concentració contra les retallades en educació

Per altra part, el mateix divendres 13 de juliol, a les 10:00, està convocada una concentració per part de la Coordinadora de Professorat Interí, de la qual forma part STEPV – Intersindical Valenciana, al Palau de la Generalitat. Aquesta concentració es fa per oposar-se a les retallades en educació i als acomiadaments de professorat interí. La concentració es farà a les 10:00 i des d’allí anirem fins la Delegació del Govern del carrer Colom per participar en la concentració unitària convocada per tots els sindicats de les administracions públiques.

València, 12 de juliol de 2012

12 Juliol 2012 Posted by | General, Laboral, Mobilitzacions | | Deixa un comentari

Contra la funcionariofòbia

A proposta del Consell de Personal, continuem amb la mobilització contra la funcionariofòbia impulsada per uns treballadors i treballadores públics de Madrid i que va estenent-se per les administracions públiques de tot l’estat

Dijous de negre contra la funcionariofòbia

Dijous de negre contra la funcionariofòbia

11 Juliol 2012 Posted by | 1 - Consell de Personal, General, Mobilitzacions | | Deixa un comentari

L’oficina

La Mesa de les Corts, a pesar de l’oposició de l’STAS i la resta de les seccions sindicals (CCOO i UGT), ha aprovat la creació de l’Oficina per a l’Eficiència Econòmica i el Control de la Despesa de les Corts. Tenint en compte la composició prevista (presidència de les Corts, direcció del seu gabinet, lletrat/ada major, lletrat/ada major adjunt/ta, cap del servei d’informàtica, cap del servei de manteniment i cap del servei econòmic), preveiem que l’oficina serà redundant per a la tasca administrativa i que no aportarà cap especialització encaminada a la recerca de l’eficiència i el control. Per tant, serà una oficina inútil, ineficient i que no controlarà. És a dir, que tot continuarà com fins ara (els funcionaris fent la seua faena i els polítics descontrolats), però amb més patomima política. Mentrestant, estan pendents encara altres canvis realment necessaris i efectius, com ara adequar la relació de llocs de treball a les necessitats reals de la institució, aplicar la reclassificació dels uixers aprovada en l’Estatut del personal de les Corts Valencianes.

En concret, per a poder crear l’esmentada oficina, reconvertixen el lloc de treball 3.102 (BOC 81, 15.06.2012):

El lloc de treball número 3102 de lletrat o lletrada passarà a denominar-se lletrat major adjunt o lletrada major adjunta.
Naturalesa jurídica: Funcionari de carrera
Classificació professional: Lletrat o lletrada
Retribucions: 30 – CV2
Adscripció orgànica: Secretaria General
Requisits: Lletrat o lletrada de les Corts
Forma de provisió: Lliure designació
Funcions:

• Coordinació, assessorament i seguiment dels afers que puguen tenir repercussió econòmica al si de les Corts de què conega l’Oficina per a l’Eficiència Econòmica i el Control de Despesa de les Corts.

• Totes aquelles funcions que siguen comunes al lloc de treball de lletrat o lletrada de les Corts.

Depèn directament del lletrat major o de la lletrada major.

Posteriorment, aproven la modificació dels Estatuts de govern i règim interior (BOC 86, 27.06.2012):

Acord de la Mesa de les Corts sobre modificació dels Estatuts de govern i règim interior

MESA DE LES CORTS

El lletrat major adjunt o la lletrada major adjunta és una figura prevista en l’article 39 de l’Estatut del personal de Les Corts i per a posar-la en funcionament cal adequar l’estructura establerta en els Estatuts de govern i règim interior vigents, els quals no contemplen aquest lloc de treball —que s’insereix dins de la Secretaria General i les funcions del qual són la coordinació, l’assessorament i el seguiment dels assumptes que puguen tenir repercussió econòmica al si de les Corts, juntament amb les funcions ordinàries que corresponen a qualsevol altre membre del cos de lletrats de les Corts.

En virtut d’això, previ coneixement de la Comissió de Govern Interior, d’acord amb el que estableix l’article 49.2.3 del Reglament de les Corts, la Mesa de les Corts, ateses les atribucions que li corresponen, segons disposa l’article 34.1.1.r del Reglament de les Corts, acorda la modificació dels Estatuts de govern i règim interior.

Article únic
Es crea un article 7 bis amb la redacció següent:

Al lletrat major adjunt o la lletrada major adjunta, sota la dependència directa del lletrat o la lletrada major, li correspon la coordinació, l’assessorament i el seguiment dels assumptes que puguen tenir repercussió econòmica al si de les Corts, juntament amb l’exercici de les funcions comunes al cos de lletrats.

El lletrat major adjunt o la lletrada major adjunta exercix la funció de secretari-coordinador o secretària-coordinadora de l’Oficina per a l’Eficiència Econòmica i el Control de la Despesa de les Corts.

El nomenament pel procediment de lliure designació per a la provisió del lloc de lletrat major adjunt o lletrada major adjunta es realitzarà directament per la Mesa de les Corts, a proposta de la Presidència, entre els lletrats i les lletrades de la cambra.

Disposició final

Aquesta modificació entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació.

Palau de les Corts Valencianes,
València 12 de juny de 2012
El president,
Juan Gabriel Cotino Ferrer

La secretària segona,
Carmen Martínez Ramírez

11 Juliol 2012 Posted by | Estatut del personal de les Corts Valerncianes, General, Laboral, RLT | , | Deixa un comentari