Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Propostes per a millorar les Corts

El 4 de novembre passat vaig aprofitar l’oportunitat que mos va brindar el Consell de Personal de fer-los arribar idees i propostes per a estalviar i per a millorar l’eficiència de les Corts valencianes, i els vaig enviar les propostes següents:

1. Instaurar el teletreball en els llocs de treball on siga possible
2. Reduir l’ús de les fotocòpies i fer-les per les dos cares del full
3. En els proveïdors d’aigua, eliminar els gots d’un sol ús i fer servir gots personals permanents reutilitzables
4. Incorporar en els edificis ACS solar i panells solars fotovoltaics
5. Utilitzar tant de programari lliure com siga possible
6. Distribuir els mitjans i l’espai d’acord amb les necessitats i no d’acord amb l’estatus
7. Millorar la ventilació, la refrigeració i la calefacció
8. Caldria que el nou edifici fóra bioclimàtic i sostenible: a pesar de tot, s’hi poden incorporar millores
9. Professionalitzar l’administració : suprimir els llocs de treball de personal eventual
10. Professionalitzar l’administració: canviar la lliure designació per concurs oposició
11. Professionalitzar l’administració: resoldre les mancances laborals i organitzatives derivades d’una relació de llocs de treball deficient
12. Professionalitzar l’administració: adaptar els horaris i les jornades de treball a les faenes i no a la presència en el lloc de treball
13. Professionalitzar l’administració: complir l’Estatut del personal de les Corts Valencianes (antic grup D i antic grup E: subgrup C2) i l’Acord sobre condicions de treball (funcionament de les comissions derivades)
14. Retre comptes de la gestió econòmica de manera pública, rigorosa i transparent
15. Utilitzar mitjans de transport no contaminants
16. Oferir formació i reciclatge en matèries relacionades amb la faena i en períodes en què el personal hi puga accedir
17. Gestionar la iŀluminació d’acord amb les necessitats de cada moment
18. Fer campanyes d’informació útil i concreta per als ciutadans i no de publicitat amb finalitat vanitosa
19. Convertir el jardí en un hort urbà ecològic per a proveir el servei de bar i restaurant

Espere haver contribuït amb alguna idea que consideren raonable i que resulte beneficiosa per a tots.

28 Novembre 2011 Posted by | 1 - Consell de Personal, 2 - Documents, 6 - Teletreball, Laboral | 1 comentari