Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

El teletreball comença a implantar-se

En el procés de modernització i millora de les administracions públiques sembla que finalment arriba el moment d’impulsar el teletreball. Segons podem llegir en el diari El País:

El Consell limita la oferta pública de empleo a 50 plazas

El Gobierno ensaya nuevas fórmulas de ahorro como el teletrabajo

[veg.]

Arranca el proyecto piloto de teletrabajo para funcionarios vascos

Una treintena de empleados del Departamento de Justicia en Euskadi participan desde hoy en un proyecto piloto de trabajo desde casa.- Durará cuatro meses y los empleados trabajarán a distancia tres días a la semana

[veg.]

Funcionarios de Justicia del País Vasco ensayan el teletrabajo

Una treintena de empleados participa en un proyecto piloto durante cuatro meses

[veg.]

Pel que fa al cas de l’administració del Consell de la Generalitat valenciana podem dir que ha començat l’experiència en gener d’enguany amb la participació d’uns quants traductors dels que elaboren el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Ampliació de la informació (El País, 24.01.2011):

Demasiado antiguos para el teletrabajo

El índice de los empleados a distancia en España es del 8%; mientras que en países nórdicos como Finlandia es del 17% – El cambio requiere una nueva cultura empresarial y un tejido productivo más centrado en el conocimiento

[veg.]

20 gener 2011 Posted by | 6 - Teletreball, General, Laboral | | Deixa un comentari

Sobre l’acord retributiu per al 2011

El passat dimarts 21 de desembre del 2010 es va celebrar la mesa de negociació de l’acord retributiu per al 2011, on van quedar aprovades les taules retributives del personal de les corts per a enguany.

STAS-Intersindical Valenciana va manifestar la seua conformitat amb les taules, i això perquè malgrat que reproduïen la retallada salarial produïda en el 2010, estes taules compensen diverses partides de l’IPC deixades de percebre en els anys anteriors.

A més, el vicepresident de les Corts es va comprometre personalment per al 2011 que començaríem a cobrar el complement de carrera professional i ens va indicar inclús la partida pressupostària de la qual eixiria. Per a nosaltres són motius de pes suficients per a donar suport a les retribucions del 2011, i més tenint en compte que la retallada del 2010 —a què ens oposem absolutament— afecta el conjunt d’administracions publiques de l’estat espanyol.

Altres organitzacions sindicals han manifestat que per coherència no podien recolzar l’acord. Comprenem la seua actitud, ja que han interposat un recurs contra la retallada en les Corts del 2010. STAS-Intersindical no ha va portar avant eixe recurs simplement perquè els nostres serveis jurídics no hi veien cap possibilitat de guanyar. Amb tot, si els tribunals anuŀlaren la retallada del 2010, els companys de l’STAS-Intersindical ho celebrarem amb la resta de treballadors i treballadores i les altres seccions sindicals, en coherència amb el fet que l’STAS-Intersindical es preocupa per la millora de les condicions laborals de tots.

Dit això, no creiem que siga necessari carregar contra els altres sindicats amb comentaris sense fonament, i per això nosaltres no ho farem. La nostra decisió no perjudica per a res el procediment judicial que s’està duent a terme i per això hem actuat en eixe sentit.

A més a més, pel que fa al 2011, totes les seccions sindicals es manifesten a favor de l’acord retributiu d’enguany i totes afirmen que no van a interposar cap recurs contra este acord. Llavors totes poden entendre perfectament per què nosaltres sí que hem firmat i, per tant, això no ha de provocar cap malestar als que no ho han fet, per haver dit esta vegada que no, ni a nosaltres, per haver manifestat un altre criteri.

Respecte a les reclassificacions del grup E al D, STAS-Intersindical Valenciana hi estem totalment d’acord. Pensem que ja seria hora d’arribar a acords respecte a la nova Relació de llocs de treball (RLT). Nosaltres proposem una RLT on es reconega el treball de totes les persones de les Corts. És a dir, volem una reforma de l’RLT global. Les reivindicacions que hem fet durant tots els anys que hi ha secció de l’STAS-Intersindical a les Corts Valencianes així ho manifesten. Els representants dels sindicats han canviat, però la informació sobre el que ha fet Intersindical Valenciana per aconseguir una RLT coherent és ben coneguda. Per a més informació, podeu consultar amb la secció sindical (fins i tot a través d’este Diari Sindical de les Corts).

En tot cas, si encara no s’arriba a dur avant una reforma global, continuarem proposant reformes parcials que resolguen els problemes més greus i urgents, com la que suposarà que el personal del grup E siga reclassificat en el grup D. Ho impulsarem tal com sempre fem, sense discriminar cap coŀlectiu i sense mirar l’afiliació sindical dels treballadors i treballadores que obtinguen esta millora.

14 gener 2011 Posted by | 4 - Sindicats, Retribucions, RLT | | Deixa un comentari

Calendari laboral per al 2011

STAS-IV Corts Valencianes

Calendari laboral de les Corts per al 2011

Acord de la Mesa de les Corts de 28 de desembre del 2010

Els dies inhàbils a efectes laborals, retribuït i no recuperables per a 2011 són els que a continuació es detallen:

 • 1, 6, 7 i 22 de gener
 • 19 de març
 • 21, 22 i 25 d’abril
 • 2 de maig
 • 15 d’agost
 • 12 d’octubre
 • 1 de novembre
 • 6 i 8 de desembre

El calendari laboral de les Corts és el següent:

a) Dies festius o inhàbils que cauen dissabte o diumenge:
Com que coincidixen en dissabte els dies 1 i 22 de gener, 19 de març, 24 i 31 de desembre, la desviació que es produïx en el còmput anual de jornada es resol amb cinc dies addicionals de lliure disposició.

b) En període de vacances parlamentàries es farà la jornada laboral especial. Això suposa una reducció de tres hores setmanals, sense perjudici de l’activitat parlamentària.

c) Durant la setmana de festes falleres, i sense perjudici de l’activitat parlamentària, l’horari de treball s’ajustarà a les indicacions següents:

 • Es farà un horari de matí de 09:00 a 14:00.
 • Dies 17 i 18: exempció d’assistència al treball.
 • El dia 17 de matí, entre les 09:00 i les 14:00 un o una oficial de gestió parlamentària atendrà el registre i dos uixers atendran les entrades i la centraleta de telèfon.

d) Horari d’estiu:

 • Entre el 31 de març (dissolució de la cambra) i el 30 de setembre (ambdós inclosos): jornada laboral especial, sense perjudici de l’activitat parlamentària. Això suposa una reducció de tres hores setmanals.

e) Horari de Nadal:

 • Des del 26 de desembre del 2011, sempre que haja finalitzat l’activitat parlamentària, fins al 6 de gener del 2012: matins de 08:30 a 15:00.
 • Dies 24 i 31 de desembre: exempció de l’assistència al treball.

Este calendari queda supeditat a la necessitat de realitzar qualsevol activitat parlamentària o a necessitats pròpies dels serveis de la cambra.

11 gener 2011 Posted by | 2 - Documents, calendari, Laboral | Deixa un comentari