Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Les deficiències del reglament de selecció de personal interí

Fa més de tres anys que reclamem que es constituïxca la comissió de seguiment del reglament per a la selecció de personal interí, però encara no n’hem tingut notícia. Fa més anys encara que reclamem canvis en eixe reglament, però es veu que mai no és el moment i les deficiències i injustícies es mantenen i es reproduïxen periòdicament.

Per exemple, les escoles oficials d’idiomes van canviar fa més d’un any el seu currículum educatiu i els cursos que oferixen actualment no es corresponen amb aquells que apareixen en el barem del reglament. Les Corts encara no han adaptat eixe barem.

Per exemple, el barem puntua el fet d’anar a classes d’un curs, però no puntua la possessió del certificat de capacitació d’eixos coneixements.

Per exemple, el barem puntua l’antiguitat, però no puntua l’experiència, amb la qual cosa, les persones que han ocupat uns llocs de treball concrets relacionats amb el lloc que cal cobrir interinament, reben la mateixa puntuació només per haver treballat en l’administració, però no per l’experiència d’haver ocupat el mateix lloc o llocs directament relacionats amb eixa faena.

Per exemple, a més de les mancances anteriors, el barem no inclou la possibilitat de fer una prova pràctica, amb la qual cosa no valora la capacitació efectiva i permanent i, per tant, no puntua saber escriure amb el teclat de l’ordinador, formatar un disquet o reparar el pany d’una porta. En conseqüència, poden cobrir-se les vacants amb les persones que tenen menys preparació i coneixements i no amb les que en tenen més.

Tot això fa anys i panys que està dit i tornat a dir, expressat de paraula i per escrit (veg. els documents en PDF: setembre 2005, desembre 2005 i abril 2006), i fins i tot els podem oferir una proposta de barem [PDF]

A qui siga que li pertoque, ¿decidirà convocar la comissió de seguiment? ¿Treballarà esta comissió en la reforma de les mancances assenyalades? ¿La Mesa de les Corts modificarà el reglament, abans que comencem de nou a patir els concursos de provisió interina?

19 gener 2009 Posted by | 5 - RSPICV (2013-2014): documents de treball, General | | Deixa un comentari