Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Les Corts i el cant coral

Marina Albiol, secretària.
El dia 14 de juny començava la setena legislatura i la imatge més impactant era la demostració que totes les idees i reivindicacions democràtiques poden tindre representació en el parlament valencià. I això, a pesar llast percentual de la barrera del 5 % a tot el país o del fet que les llistes bloquejades amb què es consagren els diputats són un pedaç de representativitat heretat de la transició i que la higiene democràtica hauria de modificar —tal com han fet en la majoria dels països europeus, amb algunes evocadores excepcions com Romania o Bulgària, tal com li explicava anit Josep Maria Colomer en La Nit al Dia a Mònica Terribas.

Parlant doncs de diversitat, Marina Albiol féu ben correctament de secretària de la mesa d’edat amb la seua samarreta que anunciava un futur republicà. Els fets, per tant, ens han de guiar a l’hora de jutjar les persones. Les aparences, l’aspecte, són indicadors que també ens informen, però, tal com s’esdevé amb la informació dels mitjans de comunicació, hem de saber llegir-los o escoltar-los, perquè molts vestits impecables de marques pomposes són precisament els instruments que amaguen negocis bruts —ambientalment o èticament— o idees tèrboles.

Jurament de Francisco Camps Ortiz
I hui, 27 de juny, ha jurat Francisco Camps Ortiz el càrrec de president de la Generalitat per segona vegada consecutiva. La cerimònia ha tingut tots els ets i uts. Les Corts comencen una nova legislatura amb la inclusió de música coral —del cor de la Generalitat— després que la presidenta de la cambra, Milagrosa Martínez, cloguera la sessió. Era una cosa aixina com «per a ofrenar noves glòries a Espanya», que és la lletra de l’himne valencià. Nosaltres ens conformarem si ens ofrenen —als valencians, als espanyols i a tot el món— diàleg i acords d’avantguarda social, tal com la relació de llocs de treball pendent —que els sindicats teníem bastant consensuada—, per dir alguna cosa. Desitgem que realment remoregen eixos himnes de pau.

27 Juny 2007 Posted by | General, Laboral | Deixa un comentari

La democràcia, la modernització i els tics classistes en les Corts

Una vegada més, no ens podem congratular dels motius pels quals apareixen les Corts valencianes en la premsa. Com ja vam dir, són un model de males pràctiques on el bacteri classista i antidemocràtic té el terreny adobat. A més de sentir com algun diputat titlla massa sovint de traïdors els seus companys opositors, la ciutadania hem vist com els diputats i diputades tracten d’apanyar-se les jubilacions i els aturs a la mida dels seus deliris i sense fer extensius eixos beneficis a la resta de la societat.

D’altra banda, el personal de les Corts, que podem considerar-mos bastant ben remunerats, si ens comparem amb l’administració de la Generalitat valenciana —però no tant respecte d’altres parlaments—, hem de patir, això sí, paternalismes diversos i un ofec professional arrossegat per una relació de llocs de treball mal feta des del 1998, cosa que esperem que podrem resoldre al llarg d’esta legislatura, si el nou president o presidenta, amb l’ajuda de tants diputats nous, aconseguixen donar una espenta professional i democràtica a la institució, que és el que entenem per modernització, sentit que creiem que té poc a vore amb la «modernització» insinuada i practicada pel president ixent de les Corts, Julio de España.

I, dissortadament, per concloure, l’última de les idees «brillants» d’algú ha aparegut en el Levante-EMV:

Les Corts col·loquen un cartell a l’entrada del bar per a evitar que els obrers utilitzen este servei

De España deixa al seu successor la decisió de si paga sobrecost per les obres del menjador

J. G. G., València

Les Corts han col·locat un cartell al tauler instal·lat a la porta de la cafeteria provisional en què s’advertix la prohibició d’accés a estes instal·lacions per part del personal alié a la institució. L’avís, segons asseguraren ahir fonts de la cambra, va dirigit als obrers que des de fa temps s’ocupen dels treballs d’ampliació del bar i construcció d’un menjador. D’esta manera s’evitarà que els empleats contractats per l’adjudicatària, amb la granota de treball, compartixquen barra amb diputats i personal de la Cambra autonòmica.

Fonts de la presidència de les Corts asseguraren que l’ordre no va partir d’ella sinó de serveis de la cambra. El cartell és ben explícit: «No està permés l’accés a la cafeteria per al personal alié a les Corts». Des de sempre, persones acompanyades per diputats o per responsables de la cambra o fins i tot funcionaris d’altres administracions han acudit al bar atrets pels preus subvencionats. Però ha segut en els últims temps, davant la presència de bastants empleats de la constructora, quan s’ha plantejat la prohibició expressa. Amb tot, este personal és atés, ja que a l’hora de la veritat no hi ha qui s’encarregue d’executar la prohibició, que ha causat malestar.

D’altra banda, la Mesa de les Corts va celebrar ahir la seua última reunió, en la qual no aprovà l’autorització d’un projecte reformat per a les obres del menjador. Serà el pròxim president qui decidixca si paga un sobrecost a l’adjudicatària per unes obres que ja costen 1,4 milions. Precisament ahir, els membres de la Mesa, junt amb representants de l’empresa Mayve y l’arquitecte de Cultura, visitaren les obres de la futura cafeteria i restaurant. En declaracions a la premsa, el president ixent del Parlament, Julio de España, indicà que queden «pendents» assumptes com «modernitzar les Corts en l’aspecte laboral», així com la «renovació de l’arquitectura» de la cambra amb l’ampliació del complex parlamentari. En este sentit, avançà que las prospeccions arqueològiques en el solar del carrer de la llibertat han resultat negatives, cosa que permet la construcció d’un aparcament per als diputats.

13 Juny 2007 Posted by | General, Laboral, Pensions, Retribucions, RLT | Deixa un comentari

La reducció de la jornada durant l’estiu

Per si a algú té algun dubte sobre el tema o hi té algun interés, reproduïm una consulta que sembla que s’ha repetit en l’àmbit de l’administració del Consell de lal Generalitat valenciana i que han resposta els companys de l’STAPV respon:

La reducció de jornada i la jornada d’estiu

Diverses consultes arribades al Sindicat ens duen a fer un comentari sobre l’aplicació de la jornada d’estiu en els casos de les persones que tenen concedida una reducció horària per algun dels supòsits que reconeix el Decret 175/2006. El Decret diu, en l’article 10:

Article 10. Horari de treball en jornada d’estiu
1. La jornada especial d’estiu es realitzarà des del 1 de juny al 30 de setembre, ambdós inclosos, reduint-se en dues hores i mitja setmanals, respecte a la jornada laboral general o especial.

Per tant, la jornada d’estiu consisteix en reduir la jornada habitual de cada persona en dues hores i mitja. Aquesta reducció és compatible amb les reduccions de jornada de l’article 7, ja que la previsió que fa l’article 8 sobre les incompatibilitats de reduccions de jornada es limita a les previstes en l’article 7.

Tot açò bé a conte perquè alguna direcció de personal ha intentat prorratejar la reducció per la jornada d’estiu a les persones que tenen concedida una jornada reduïda. Això no és possible, sinó que s’ha d’aplicar la reducció general de dues hores i mitja.

13 Juny 2007 Posted by | General, Laboral | Deixa un comentari