Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

El grup B en l’Estatut bàsic

Reproduïm un comentari informatiu de l’STAPV-iv sobre l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP: [PDF]) rebut a través del correu electrònic:

El nou Grup B de l’Estatut bàsic: qui en formarà part?

Moltes de les consultes rebudes en STAPV respon es refereixen específicament a la regulació que el nou Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) fa dels grups de titulació, en concret al grup B. Diu el EBEP “Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior” (art. 76 EBEP). Posteriorment, la Disposició Transitòria Tercera, punt dos, al regular la integració dels antics grups en els nous, disposa la integració del grup C en el Subgrup C1 i del grup B en el Subgrup A2. Cap clàusula disposa la integració al nou grup B.

Tanmateix, les autoritats acadèmiques (conselleria de Cultura, Educació i Esport en el cas valencià) no tenen cap problema en determinar que l’antiga titulació de Tècnic Especialista (FP II i Mòduls professionals de Nivell 3) tenen els mateixos efectes acadèmics i professionals que el títol de Tècnico Superior (Cicles formatius de Grau Superior).

En conseqüència, en opinió de STAPV-Iv, els llocs de treball per als que es requeria fins el moment la titulació de Tècnic Especialista (FP II i Mòduls professionals de Nivell 3), classificats com a grup C, han de ser classificats com a grup B a partir de l’entrada en vigor del nou Estatut Bàsic, per ser eixa titulació equivalent a la de Tècnic Superior. Una altra cosa és que les persones funcionàries hagen de pasar algún procés de promoció interna per a passar al grup B, ja que l’EBEP no preveu el seu pas directe en la Disposició Transitòria 3.2. En eixe supòsit, STAPV-Iv considera que la promoció interna hauria de ser del tipus de la regularització que va tindre lloc a principis d’aquesta dècada en la Generalitat.

Podeu formular preguntes semblant i consultar les respostes que ja s’han donat en STAPV respon.

9 Mai 2007 - Posted by | EBEP, General, Laboral

3 comentaris »

 1. Bon dia,
  En relació aquest tema:
  El Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Mataró, amb data 14/02/07 cobreix una plaça amb nomenament de funcionari/ària interí/na i la classsifica com a Grup C (C1).

  No tindria que aplicar el no EBP i classificarla com a B?
  S’esta incomplint la llei ?

  Comentari per Joan Baena | 15 febrer 2008 | Respon

 2. No sé si vols adreçar-te a algun lloc on estiguen més informats sobre el tema (ports provar en stapv.intersindical.org), però amb les dades que mos has donat no veiem quin és el problema, sempre que es respecte la tltulació corresponent al lloc. D’acord amb la Llei 7/2007:

  «Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.

  Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

  Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.
  Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.
  La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

  Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.

  Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.
  C1: título de bachiller o técnico.
  C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.»

  Fins a l’altra.

  Miquel Boronat Cogollos

  Comentari per stapvcorts | 15 febrer 2008 | Respon

 3. Hola, en l’anterior comentari, em faltava dir que la plaça en questió es de Tècnic Superior, és en concret una plaça de Delineant. I la han classificat com a grup C1.

  Aquesta plaça és d’un Delineant que ha demanat excedencia. I per cobrir la seva absència han fet un concurs nomenant a la persona funcionari/a interi/na.

  La meva pregunta es la següent. Es tindria que haber classificat com a Grup B i no com a Grup C1.

  Per ocupar aquesta plaça es demana el Títol de Tecnic Superior o equivalent.

  Que es pot fer?

  Molts Ajuntaments no tenen clar això del nou Grup B i per tant continuan amb el sistema antic.

  Qui té que dir-li al Ajuntament que això no es correcte?

  Que penseu?

  Podeu enviar-me un correo a jbaena@ajmataro.cat

  Gràcies

  Comentari per Joan Baena | 29 febrer 2008 | Respon


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: