Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Consell de Personal: 03.05.2007

Hem rebut el següent missatge del Consell de Personal de les Corts:

El Consell de Personal
Informa

A la darrera reunió del Consell de Personal del dijous, 3 de maig, vam arribar als següents acords:

1. Demanar la constitució de la Comissió de Seguiment i Interpretació de l’Acord de Condicions de Treball vigent, i la Comissió d’Acció Social.
2. Ajornem fins a la propera legislatura demanar de nou la constitució del Comitè de Seguretat i Salut.
3. Demanar l’aplicació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en relació a :
—reconèixer l’antiguitat dels interins
—2 dies adicionals per al personal que tinga 6 triennis.
4. En propers comunicats us demanarem la vostra participació al voltant de la nova redacció de les Normes per a la concessió de les ajudes socials.

7 Mai 2007 Posted by | 1 - Consell de Personal, Acord de condicions, General | Deixa un comentari