Diari Sindical de les Corts

El punt de vista de la secció sindical de l'STAS (antic STAPV-iv)

Moscosos i vacances amb el nou estatut bàsic

Reproduïm a continuació un missatge de l’STAPV-iv que hem rebut per correu electrònic:

Confusió sobre els moscosos i les vacances de l’EBEP

En els últims dies, s’han estés diverses remors referents als moscosos addicionals que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) estableix a partir del sisé trienni; algunes persones han entés que anul·len els dies addicionals de vacances que gaudeix el personal amb més de 15 anys de serveis, per la raó que el EBEP només parla de 22 dies hàbils de vacances. Les remors han fet que el recentment inaugurat servei de STAPV respon haja contestat en primer lloc a una consulta referent a això. Anem a intentar aclarir els dubtes:

Els moscosos addicionals de l’article 48.2 del EBEP no tenen res a veure amb els dies de vacances addicionals que tenim reconeguts actualment. El EBEP estableix en el seu article 50 el mínim de vacances comú a totes les administracions: 22 dies hàbils (descomptant els dissabtes), però no nega que les lleis de la Funció Pública de cada comunitat autònoma no puguen establir més dies de vacances, amb el sistema que ja està reconegut actualment o amb una altra regulació més beneficiosa. De moment, como diu el propi EBEP, la Llei de Funció Pública Valenciana està en vigor en el que no s’opose a l’EBEP, i en eixe punt no s’oposa, per la qual cosa les vacances addicionals estan en vigor.

3 Mai 2007 Posted by | EBEP, General, Laboral | Deixa un comentari